Η Insurance Europe σχετικά με τις προτάσεις της EIOPA για την αναθεώρηση του Solvency II

Η  Insurance Europe,  η Ομοσπονδία των ευρωπαϊκών ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εταιριών, δημοσίευσε τις “Ambitions for Europe”, στις οποίες παρουσιάζει προτάσεις πολιτικής για τέσσερα θέματα που αντικατοπτρίζουν ορισμένους από τους βασικούς στόχους της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αυτοί είναι:

Η επανεξέταση της Φερεγγυότητας ΙΙ – το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τους ασφαλιστές – το 2020 – αποτελεί ευκαιρία για την Επιτροπή να πραγματοποιήσει σημαντικές βελτιώσεις που θα επέτρεπαν στους ασφαλιστές να στηρίξουν περαιτέρω πολλούς από τους στόχους πολιτικής της Επιτροπής.

Το Solvency II είναι το πιο εξελιγμένο ρυθμιστικό καθεστώς ασφάλισης στον κόσμο. Οι ασφαλιστές της Ευρώπης εκτιμούν με βάση  τη φύση τον κίνδυνο, τα υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης, τη διαχείριση κινδύνων, την υποβολή εκθέσεων και την προστασία των καταναλωτών που εξασφαλίζει. Ωστόσο, όπως συμβαίνει με κάθε μεγάλο κανονισμό, υπάρχουν ορισμένα σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω στοχευμένων αλλαγών από την επανεξέταση του  το 2020.

Για παράδειγμα, η Solvency II δεν αξιολογεί επί του παρόντος κατάλληλα τα οφέλη που δημιουργεί το μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο των ασφαλιστών. Αυτό οδηγεί σε υπερεκτίμηση των υποχρεώσεων, του επενδυτικού κινδύνου και της μεταβλητότητας, που με τη σειρά τους οδηγούν σε ήδη υπερβολικές συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA), κατά τη διαβούλευση σχετικά με τα σχέδια γνωμοδότησης της για την επανεξέταση του 2020, περιέλαβε πολύ μεγάλο αριθμό ιδεών και προτάσεων, ορισμένες από τις οποίες θα λειτουργούσαν κατά των στόχων της Επιτροπής.

Για παράδειγμα, η διαβούλευση της EIOPA περιλαμβάνει προτάσεις που θα αυξήσουν, αντί να μειώσουν, τις μακροπρόθεσμες  κεφαλαιακές απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, τις καθιστούν ακόμη πιο δαπανηρές προκαλώντας δυσχέρειες στον ασφαλιστικό κλάδο – ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής της ΕΕ – να πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Αυτό θα επηρέαζε δυσμενώς τις εγγυημένες συντάξεις και τα προϊόντα αποταμίευσης για τους πελάτες. Επίσης θα περιόριζε αναπόφευκτα την ικανότητα των ασφαλιστών να συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του βιώσιμου μετασχηματισμού και της ανάπτυξης που χρειάζεται η Ευρώπη και θα δυσχεράνει την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική σε μια παγκόσμια αγορά.

Ως εκ τούτου, αντί να πραγματοποιήσει ένα τεράστιο φάσμα αλλαγών – συμπεριλαμβανομένων ορισμένων που θα περιόριζαν στην πραγματικότητα την ικανότητα των ασφαλιστών να βοηθήσουν την Επιτροπή στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της – θα πρέπει να γίνουν στοχευμένες βελτιώσεις στη «Φερεγγυότητα ΙΙ» για τη μείωση περιττών βαρών και φραγμών.

Αυτό θα επέτρεπε στους ασφαλιστές να διατηρούν και να αυξάνουν το ρόλο τους στην προστασία των πελατών και στη συμβολή στη σταθερότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Αναλυτικά η απάντηση της Insurance Europe στις διαβουλεύσεις της EIOPA εδώΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *