Η Interamerican προχωρεί στην υλοποίηση σχεδίου για τον μετασχηματισμό της

22 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά αποτελέσματα προ φόρων για την INTERAMERICAN, κατά το 2018

Αυξημένη η παραγωγή ασφαλίστρων στα 353,9 εκατ.

Υψηλή φερεγγυότητα των εταιρειών του ομίλου.

Σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, με έμφαση σε επενδύσεις στην υγεία, την καινοτομία και τον μετασχηματισμό.

Η επέτειος των 50 ετών από την ίδρυσή της (1969), βρίσκει την INTERAMERICAN σε μια ιδιαίτερα δημιουργική περίοδο αλλαγών και προσαρμογής στις επιταγές της σύγχρονης εποχής και τις εξελίξεις: οργανωτικά, λειτουργικά και έναντι των αναγκών του πελάτη, σε προϊόντα και υπηρεσίες. «Εκτιμώντας το συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει στη ζωή των πολιτών η ραγδαία εξάπλωση και ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας, κτίζουμε μεθοδικά και με προσοχή την INTERAMERICAN που θα μπορεί να είναι ακόμη πιο κοντά στον πελάτη της, μέσα σε κάθε πτυχή της καθημερινότητάς του» επεσήμανε ο Γιάννης Καντώρος, διευθύνων σύμβουλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στις 8 Μαϊου για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2018.

Η INTERAMERICAN πέρυσι πέτυχε επαναλαμβανόμενη κερδοφορία προ φόρων 22 εκατ. ευρώ, που προέρχεται κυρίως από λειτουργικά αποτελέσματα, στοιχείο που τροφοδοτεί τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της. Τα κέρδη προ φόρων, με συνεκτίμηση του LAT (αποθέματος Ζωής και Υγείας του ελέγχου επάρκειας) που επηρέασε αρνητικά το αποτέλεσμα, λόγω αύξησης της διατηρησιμότητας των παλαιών, εγγυημένης απόδοσης επενδυτικών/συνταξιοδοτικών προϊόντων και λόγω επικαιροποίησης της πρόβλεψης για μελλοντικές αποζημιώσεις σε ισόβια προϊόντα υγείας, φθάνουν στα 16,7 εκατ. ευρώ. Αναφορικά με τη Φερεγγυότητα, οι εταιρείες της INTERAMERICAN υπερκάλυψαν το απαιτούμενο από την ασφαλιστική νομοθεσία ποσοστό Φερεγγυότητας, καθώς και το υψηλότερο επίπεδο του 120% που απαιτείται από την εσωτερική πολιτική κεφαλαιακής επάρκειας, με την εταιρεία Ζημιών στο 185%, την εταιρεία Ζωής στο 144% και την εταιρεία Βοήθειας στο 143%.

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της INTERAMERICAN διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα, ανερχόμενη στα 353,9 εκατ. ευρώ σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα, με αύξηση 1,9% έναντι του 2017 (347,2 εκατ.). Επισημαίνεται ότι στο σύνολο της αγοράς, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΑΕΕ, επιτεύχθηκε αύξηση 1,8%.

Ειδικότερα για την INTERAMERICAN, το αποτέλεσμα της παραγωγής ήταν αυξημένο κατά 5,2% στα μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα των Γενικών ασφαλίσεων, που έφθασαν στα 197,1 εκατ. ευρώ (187,3 εκατ. κατά το 2017) και των ασφαλίσεων Υγείας κατά 5%, στα 105,5 εκατ. (100,5 εκατ. κατά το 2017). Η παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής έφθασε στα 51,4 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 13,6% (59,4 εκατ. κατά το 2017). Στο σύνολο των ασφαλίστρων της αγοράς -πάντοτε σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΑΕΕ- η INTERAMERICAN παρουσιάζει μερίδιο 11,9% στις ασφαλίσεις Ζημιών, συμπεριλαμβανομένων των ετησίως ανανεούμενων ασφαλίσεων Υγείας και 5,4% στις ασφαλίσεις Ζωής, με το ενιαίο μερίδιο αγοράς για την εταιρεία στο 8,9%.

Μεγέθη (εκατ. €) 2018 2017
Επαναλαμβανόμενα Κέρδη προ φόρων 22,0 27,9
Συνολικά Κέρδη προ φόρων 16,7 31,0
Μεικτά Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα 353,9 347,2

Ο δείκτης ζημιών (loss ratio) στις Γενικές ασφαλίσεις κατά το 2018 παρέμεινε χαμηλά, στο 49%, λόγω αποτελεσματικής διαχείρισης ζημιών, παραμετρικής τιμολόγησης και underwriting, αυξημένος ωστόσο σε σύγκριση με το 2017 κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες εξ αιτίας των καταστροφικών γεγονότων στην Αττική κατά το καλοκαίρι του 2018, που επέφεραν αποζημιώσεις 7,7 εκατ.. Στις ασφαλίσεις Υγείας, ο δείκτης ζημιών έφθασε στο 77% με άνοδο 3 ποσοστιαίων μονάδων από το 2017, λόγω αύξησης του αποθέματος LAT.

Ο πελάτης στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος

H INTERAMERICAN ενισχύει, με κάθε τρόπο, την εστίασή της στον πελάτη. Πέρυσι, οι πληρωμές και αποζημιώσεις ανήλθαν στα 237,3 εκατ. ευρώ σε 418.056 περιπτώσεις, με ταχύτερη διεκπεραίωση και αμελητέο ποσοστό παραπόνων. Είναι χαρακτηριστικό της παρεχόμενης εξυπηρέτησης ότι, με συνυπολογισμό των 479.856 περιστατικών που διαχειρίστηκε η εταιρεία στους τομείς Βοήθειας, καθημερινά κατά το 2018 -κατά μέσο όρο- 2.460 πελάτες και δικαιούχοι γίνονταν απολήπτες πληρωμής/αποζημίωσης ή υπηρεσίας από την άμεση ιατρική ή την οδική βοήθεια της εταιρείας.

Η αναγνώριση και αποδοχή της INTERAMERICAN εκ μέρους των πελατών αποτυπώνεται στην απόλυτη αναγνωρισιμότητα (100%) του brand, καθώς και στον υψηλό δείκτη ικανοποίησης, που φθάνει για την INTERAMERICAN στο 86% και για την Anytime στο 91%. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο σύνθετος δείκτης Net Promoter Score ((NPS) που παρέχει εικόνα ικανοποίησης, εμπιστοσύνης και διάθεσης των πελατών για σύσταση της εταιρείας σε τρίτους. Το NPS, που η εταιρεία παρακολουθεί από το 2014 και ξεκίνησε με 48 μονάδες, πέρυσι έφθασε στις 63, σε επίπεδο εξαιρετικά υψηλό και για τα διεθνή δεδομένα. Η INTERAMERICAN, κατά το 2018 διατήρησε σταθερή τη βάση των πελατών, παρά τις δυσκολίες της αγοράς και εισήγαγε 162.119 νέους πελάτες, συμπεριλαμβανομένης και της Anytime στην Κύπρο.

Το επιχειρησιακό σχέδιο

Με την προοπτική της βιώσιμης ανάπτυξης, η INTERAMERICAN προχωρεί στην υλοποίηση σχεδίου για τον μετασχηματισμό της. Το πλάνο προβλέπει σταδιακή οργανωτική αναδιάρθρωση: αλλαγή δομής, εισαγωγή νέου τρόπου εργασίας (lean, agile) και μεθοδολογιών για ανάπτυξη καινοτομίας (accelerator), που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στο πλαίσιο του σχεδίου μετασχηματισμού.

Η εταιρεία, με συνολικές επενδύσεις πάνω από 20 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη τριετία, θα συνεχίσει περαιτέρω να επενδύει στην ανάπτυξη ιδιόκτητων υποδομών πρωτοβάθμιας υγείας. Μετά το πολυιατρείο Medifirst στα βόρεια προάστια της Αθήνας, που λειτούργησε από τα τέλη του 2017, ετοιμάζεται νέο πολυιατρείο στα δυτικά προάστια, που προβλέπεται να λειτουργήσει εντός του 2019. Ακόμη, η INTERAMERICAN θα συνεχίσει να επενδύει σε συστήματα και εφαρμογές ψηφιοποίησης και καινοτομίας (διαχείρισης δεδομένων, ανάδειξης νέων ιδεών κ.λπ.), σε ευέλικτα συστήματα προϊόντων εξατομικευμένης προσέγγισης αναγκών – στο πρότυπο του συστήματος υγείας «bewell», σε συνεργασίες και υπηρεσίες για τον πελάτη και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για τη βελτίωση εργαζομένων και συνεργατών.

Η εταιρική στρατηγική είναι εστιασμένη στον πελάτη, ενώ ο σχεδιασμός αναφέρεται ακόμη στα βασικά πεδία του νέου τρόπου εργασίας, της αναλυτικής σκέψης, των καινοτόμων λύσεων και της απόλυτης ψηφιοποίησης. «Στοχεύουμε στην εξέλιξη του οργανισμού μας σε ένα “ζωντανό σύστημα”, με χαρακτηριστικά την απλότητα, την ταχύτητα και την προσαρμοστικότητα. Δημιουργούμε ένα νέο, δυναμικό επιχειρηματικό μοντέλο, ανοικτό σε αλλαγές, με την προσδοκία της υψηλής απόδοσης, αποτελεσματικότητας και ανταπόκρισης στις επιθυμίες των πελατών μας. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι μονόδρομος, με βάση την οργανική κερδοφορία που διατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια, αποδίδοντας μέρισμα στους μετόχους και αξία στους πελάτες, τους εργαζομένους, τους συνεργάτες, την ευρύτερη κοινωνία και την εθνική οικονομία» τόνισε ο κ. Καντώρος.

Η INTERAMERICAN έχει αναλάβει διεθνώς δεσμεύσεις εταιρικής υπευθυνότητας ως πρωτοπόρος στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, παρουσιάζοντας ευρύτατη ανάπτυξη οργανωμένων πρωτοβουλιών από το 2004, που εφάπτονται των 15 από τους 17 Στόχους της ατζέντας του Ο.Η.Ε.. Η εταιρεία εκδίδει υψηλού επιπέδου Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης από το 2008, ενώ πρωτοστατεί σε συνεργασίες προαγωγής της επιχειρηματικής υπευθυνότητας – τελευταία και ως ιδρυτικό μέλος του νέου φορέα Global Compact Network Hellas. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κοινωνικό προϊόν (μισθοί και αμοιβές, εισφορές, φόροι, μέρισμα, επενδύσεις, δαπάνες Ε.Κ.Ε.), που απέδωσε η INTERAMERICAN κατά το 2018 στα ενδιαφερόμενα μέρη, ανήλθε στα 196,9 εκατ. ευρώ (έναντι 173,6 εκατ. κατά το 2017).Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *