Η Metlife για τον COVID-19 και τις ασφαλιστικές παροχές στους ασφαλισμένους

Εκτενείς πληροφορίες και ενημερώσεις στους ασφαλισμένους της παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της η MetLife, τόσο για την προστασία από τον ιό COVID-19 όσο και για τις ασφαλιστικές  παροχές.

Σχετικά με τις ασφαλιστικές παροχές αναφέρει τα παρακάτω :

Καλύπτομαι από το Συμβόλαιο που έχω μαζί σας;

Ατομικά Συμβόλαια Υγείας

Με καλύπτει το Συμβόλαιό μου, σε περίπτωση που νοσηλευτώ;

Βάσει των όρων του ασφαλιστηρίου σας, η εταιρεία παρέχει κάλυψη Εξόδων Νοσοκομειακής περίθαλψης ή/ και Επίδομα Νοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., νοσοκομεία αναφοράς για τους ασθενείς με κορωνοϊό, αποτελούν ΜΟΝΟ 13 συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία.  

Προσοχή: Δεν πρέπει να επισκεφθείτε ένα δημόσιο νοσοκομείο αν δεν έχετε νοσήσει ή εμφανίζετε ήπια συμπτώματα. Ζητήστε την καθοδήγηση του Ε.Ο.Δ.Υ., καλώντας στο τηλέφωνο 210-5212054 ή στο 1135 ή επικοινωνήστε με γιατρούς του δικτύου ABC για άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ώρο (800 800 99 99, από σταθερό χωρίς χρέωση ή στο 210 6127722, από κινητό).

Αν οι αρμόδιοι φορείς, δώσουν οδηγίες να χρησιμοποιηθούν και ιδιωτικά νοσοκομεία, τότε καλύπτουμε το κόστος και θα αποζημιωθείτε από το ασφαλιστήριό σας, σύμφωνα με τους όρους του. 

Σε περίπτωση που νοσηλευτώ σε δημόσιο νοσοκομείο, τι καλύπτει το συμβόλαιό μου;

Παρέχονται επιδοματικές παροχές, εφόσον αυτές προβλέπονται από τους όρους του ασφαλιστηρίου σας.

Εάν κάνω την εξέταση και νοσηλευτώ, το κόστος αυτής θα συμπεριληφθεί στη νοσηλεία;

Ναι, το κόστος θα συμπεριληφθεί στα έξοδα νοσηλείας.

Καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., η διαδικασία για να υποβληθείτε σε τεστ διάγνωσης του ιού είναι απολύτως συγκεκριμένη. Αναλυτικά:

  • Μπορείτε να καλέσετε στο 1135 ή στο 210-5212504 και να αναφέρετε το ταξιδιωτικό ιστορικό σας ή το ιστορικό επαφών σας ή/και πιθανή ανησυχητική συμπτωματολογία.
  • Από τον Ε.Ο.Δ.Υ. θα λάβετε σχετικές οδηγίες και, αν κριθεί σκόπιμο, θα παραπεμφθείτε σε κάποιο από τα 13 δημόσια νοσοκομεία αναφοράς (μπορείτε να βρείτε τα νοσοκομεία αναφοράς εδώ).
  • Σε περίπτωση που εκεί αξιολογηθείτε ως ύποπτο κρούσμα, το δείγμα αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια αναφοράς.

Με βάση τα παραπάνω, αυτή τη στιγμή δεν είναι πρακτική του Ε.Ο.Δ.Υ. η παραπομπή σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Μπορώ να νοσηλευτώ λόγω Κορωνοϊού σε ιδιωτικό νοσοκομείο;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ., μόνο σε 13 δημόσια νοσοκομεία αναφοράς επιτρέπεται η νοσηλεία, αν νοσήστε από τον ιό.

Καλύπτεται η Ασφάλεια Ζωής;

Ναι, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σας.

Ομαδικά Συμβόλαια Υγείας

Με καλύπτει το Συμβόλαιό μου σε περίπτωση που νοσηλευτώ;

Βάσει των όρων του Ασφαλιστηρίου σας, η εταιρεία παρέχει κάλυψη Εξόδων Νοσοκομειακής περίθαλψης ή/και Επίδομα Νοσοκομειακής περίθαλψης σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, εφόσον προβλέπεται η Παροχή από το Ομαδικό Συμβόλαιο στο οποίο συμμετέχετε.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, βάσει των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ., νοσοκομεία αναφοράς για τους ασθενείς με Κορωνιό, αποτελούν ΜΟΝΟ 13 συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία.

Προσοχή: Δεν πρέπει να επισκεφθείτε ένα δημόσιο νοσοκομείο αν δεν έχετε νοσήσει ή εμφανίζετε ήπια συμπτώματα. Ζητήστε την καθοδήγηση του Ε.Ο.Δ.Υ., καλώντας στο τηλέφωνο 210-5212054 ή στο 1135 ή επικοινωνήστε με γιατρούς του δικτύου ABC για άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ώρο (800 800 99 99 από σταθερό χωρίς χρέωση ή 210-6127722 από κινητό).

Αν οι αρμόδιοι φορείς, δώσουν οδηγίες να χρησιμοποιηθούν και ιδιωτικά νοσοκομεία, τότε καλύπτεστε από το Πρόγραμμά σας.

Σε περίπτωση που νοσηλευτώ σε δημόσιο νοσοκομείο, τι καλύπτει το συμβόλαιο μου;

Αν προβλέπεται από το ομαδικό συμβόλαιο στο οποίο συμμετέχετε, θα λάβετε επίδομα νοσηλείας. Αναζητήστε το σχετικό όρο στο ενημερωτικό φυλλάδιο που έχετε λάβει ή απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας.

Μπορώ να νοσηλευτώ λόγω Κορωνοϊού σε ιδιωτικό νοσοκομείο;

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. μόνο σε 13 δημόσια νοσοκομεία αναφοράς επιτρέπεται η νοσηλεία, αν νοσήστε από τον ιό.

Καλύπτονται οι διαγνωστικές εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού;

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ, η διαδικασία για να υποβληθείτε σε τεστ διάγνωσης του ιού είναι απολύτως συγκεκριμένη. Αναλυτικά:

  • Μπορείτε να καλέσετε στο 1135 ή στο 210-5212504 και να αναφέρετε το ταξιδιωτικό ιστορικό σας ή το ιστορικό επαφών σας ή/και πιθανή ανησυχητική συμπτωματολογία.
  • Από τον Ε.Ο.Δ.Υ. θα λάβετε σχετικές οδηγίες και, αν κριθεί σκόπιμο, θα παραπεμφθείτε  σε κάποιο από τα 13 δημόσια νοσοκομεία αναφοράς (μπορείτε να βρείτε τα νοσοκομεία αναφοράς εδώ).
  • Σε περίπτωση που εκεί αξιολογηθείτε ως ύποπτο κρούσμα, το δείγμα αποστέλλεται σε ένα από τα εργαστήρια αναφοράς. 

Με βάση τα παραπάνω, αυτή τη στιγμή δεν είναι πρακτική του ΕΟΔΥ η παραπομπή σε ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα.

Αν έχετε ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή, και ο Ε.Ο.Δ.Υ. σας παραπέμψει σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο ή νοσοκομείο για τον έλεγχο του Κορωνοϊού, οι αναγνωρισμένες διαγνωστικές εξετάσεις σας, καλύπτονται από τις Παροχές της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης, με την προϋπόθεση της ύπαρξης παραπεμπτικού ιατρού που τεκμηριώνεται από σχετική συμπτωματολογία ή πάθηση και εφόσον προβλέπεται η Παροχή από το ομαδικό συμβόλαιο στο οποίο συμμετέχετε.

 Διευκρινίζεται ότι οι αναλυτικοί όροι και προδιάγραφες του προγράμματος περιγράφονται στο ενημερωτικό φυλλάδιο που έχετε λάβει ή μπορεί να σας προωθήσει η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας σας.

Καλύπτεται η Ασφάλεια Ζωής;

Ναι, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σας.

Πηγή:  metlife.grΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *