Θέση εργασίας σε μεσιτική ασφαλιστική

Η SOUTHEASTERN Insurance Brokers Ltd., ανεξάρτητος μεσίτης ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική αγορά και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργατών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου, επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο Λογιστηρίου.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Προφίλ Υποψηφίου:

• Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης με ειδίκευση στη Λογιστική

• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

• Πολύ καλή γνώση ΜS OFFICE

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες υποψήφιους)

• Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν

Μπορείτε να προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: info@seib.gr . Παρακαλούμε αναφέρετε “Υπάλληλος Λογιστηρίου (Ref.SFR 14112012)” στο subject line του e-mail σας. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *