Θέση Εργασίας στην SOUTHEASTERN Insurance Brokers


Η SOUTHEASTERN Insurance Brokers Ltd., ανεξάρτητος Broker ασφαλίσεων & αντασφαλίσεων με κυρίαρχη θέση στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα Λειτουργό Αξιολόγησης Κινδύνων (Underwriter) Υγείας & Προσωπικού Ατυχήματος, λόγω επέκτασης των εργασιών.

Προφίλ Υποψηφίου:
Πολυέτη εμπειρία σε συναφή θέση. Θα συνεκτιμηθεί η εμπειρία σε Διαχείριση Αποζημιώσεων.
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση MS Office & εφαρμογών Internet
Διαχείριση Επικοινωνίας
Πτυχίο AEI/ΤΕΙ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν

Μπορείτε να προωθήσετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: info@seib.gr. Παρακαλούμε αναφέρετε “ Underwriter Υγείας (Ref. SIT17062013)” στο subject line του e-mail σας.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.

Σχετικά με την SOUTHEASTERN Ltd.
Η SOUTHEASTERN Insurance Brokers Ltd. συνεργαζόμενη με κορυφαίες ξένες ασφαλιστικές εταιρίες εστιάζει στο σχεδιασμό και την παροχή ανταγωνιστικών και καινοτόμων ασφαλιστικών λύσεων στην ελληνική καθώς και στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολική Ευρώπης.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *