Ικανοποίηση αλλά με ερωτηματικά και υποσημειώσεις από τους Ευρωπαίους ασφαλιστές για το νέο νόμο για τα δεδομένα ( data)

Ο νόμος δεδομένων είναι ευπρόσδεκτος, αλλά χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να ξεκλειδωθεί η αξία στην οικονομία δεδομένων στην ΕΕ αναφέρει η  Insurance Europe σε απάντησή της σε διαβούλευση της EC σχετικά με την πρότασή της για τον νόμο για τα δεδομένα.

Η Insurance Europe χαιρετίζει την πρόταση καθώς ορίζει κοινούς κανόνες σχετικά με τη χρήση δεδομένων που παράγονται από συνδεδεμένες συσκευές, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου πρόσβασης και κοινής χρήσης τους. Ο κλάδος χαιρετίζει επίσης ένα ενισχυμένο δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, το οποίο, μεταξύ άλλων, επιδιώκει να βελτιώσει τα τεχνικά πρότυπα για την πρόσβαση και τη φορητότητα των δεδομένων που παράγονται από ιδιώτες.

Ωστόσο, απαιτείται ισχυρή θεματική νομοθεσία για την πρόσβαση σε δεδομένα επί του οχήματος για να παρέχει την εμπιστοσύνη και τα κίνητρα που απαιτούν οι ανεξάρτητοι πάροχοι υπηρεσιών να επενδύσουν σε νέες υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα.

Κατ’ αρχήν, τα εμπορικά μυστικά και οι ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες θα πρέπει να εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις κοινής χρήσης δεδομένων. Ο απλός κίνδυνος της υποχρέωσης αποκάλυψης αυτών των δεδομένων θα μπορούσε να παρεμποδίσει την καινοτομία, με αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων. Τουλάχιστον, ο νόμος περί δεδομένων θα πρέπει να είναι σαφέστερος ως προς τη φύση των ειδικών μέτρων που απαιτούνται για τη διατήρηση του απορρήτου των εμπορικών απορρήτων.

Επιπλέον, ο στόχος του νόμου για τα δεδομένα θα πρέπει να είναι η δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των παραγόντων στην οικονομία των δεδομένων. Ωστόσο, δεν είναι σαφές γιατί οι μονομερώς επιβαλλόμενοι συμβατικοί όροι που θεωρούνται καταχρηστικοί θα είναι άκυροι μόνο εάν ο αποδέκτης είναι ΜΜΕ.

Η πρόταση ορίζει επίσης την υποχρέωση να διατίθενται δεδομένα σε δημόσιους φορείς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης του δημοσίου ή σε καταστάσεις όπου οι φορείς του δημόσιου τομέα έχουν εξαιρετική ανάγκη να χρησιμοποιήσουν ορισμένα δεδομένα. Ωστόσο, οι λόγοι για την πρόσβαση της κυβέρνησης θα πρέπει να προσδιορίζονται αυστηρότερα στο προτεινόμενο κείμενο.

Η σχέση του νόμου περί δεδομένων με άλλες νομοθετικές διατάξεις, ιδίως με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω.

Τέλος, ο κλάδος χαιρετίζει τις διατάξεις του νόμου για τα δεδομένα σχετικά με τη δυνατότητα εναλλαγής στο cloud, οι οποίες θα συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πιο ανταγωνιστικής αγοράς για υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους. Οι ασφαλιστές έχουν αναφέρει δυσκολίες σχετικά με τη συγκέντρωση των παρόχων υπηρεσιών cloud, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την έλλειψη ανταγωνισμού στην αγορά και την ανισορροπία στη διαπραγματευτική δύναμη μεταξύ των μερών.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *