ΙΚΑ : Με τις νέες ρυθμίσεις ο “Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού δικαιώματος”

Από την προσεχή Δευτέρα 24/12/2012 το ηλεκτρονικό εργαλείο “Οδηγός Θεμελίωσης Συνταξιοδοτικού δικαιώματος”, του ΙΚΑ είναι ενημερωμένο με τις νέες συνταξιοδοτικές διατάξεις του ν. 4093/2012.

Από την παραπάνω ημερομηνία, οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μπορούν να ενημερώνονται για το πότε θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα, με τη χρήση του οδηγού που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.gr)

Επίσης είναι σε εξέλιξη εργασίες βελτίωσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του τομέα συντάξεων προς την κατεύθυνση της σύνδεσης όλων των εργαλείων με τα στοιχεία (αποδοχές / ημέρες ασφάλισης) που τηρούνται στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για κάθε ασφαλισμένο. Στο πλαίσιο αυτό ο οδηγός θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος θα συνδεθεί με τις ηλεκτρονική αίτηση για σύνταξη και την παρακολούθηση της πορείας της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης για προσδιορισμό χρόνου ασφάλισης.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *