ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚA :Κύκλος Σπουδών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιπέδου Α


Με αφορμή την ανακοίνωση από την Τράπεζα της Ελλάδος, της ημερομηνίας διεξαγωγής εξετάσεων στις 21/09/2013 στην Αθήνα, ο Όμιλος ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ ανακοινώνει την έναρξη Κύκλου Σπουδών για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επιπέδου Α’ της Τράπεζας της Ελλάδος, στα γραφεία του στην Αθήνα.
Τα μαθήματα που θα αρχίσουν την Παρασκευή 30/08/2013 θα διεξαχθούν στοκτήριο της Γενικής Διεύθυνσης Αθηνών & Νότιας Ελλάδος του Ομίλου, στη ΛεωφόροΣυγγρού 175 στην Αθήνα και θα ολοκληρωθούν σε δύο Σαββατοκύριακα (31/08 και 01/09& 07 και 08/09/2013).
Το κόστος των μαθημάτων είναι 200 €, ενώ για επιχειρήσεις με άνω των 2 συμμετοχών, το κόστος διαμορφώνεται στα 180 €. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα διεξαγωγής μαθημάτων στο χώρο της ενδιαφερόμενης επιχείρησης, με πρόγραμμα και που θα συμφωνηθεί. Στους εγγεγραμμένους θα διανεμηθούν δωρεάν εκπαιδευτικές σημειώσεις και πρόσθετο υλικό όπου εμπεριέχονται οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτών οι οποίοι θα αναλύσουν διεξοδικά την εξεταστέα ύλη και τεστ των εξετάσεων με τα νέα δεδομένα.
Η υλικοτεχνική υποδομή, τα εποπτικά μέσα και οι έμπειροι εκπαιδευτές σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον της Διοίκησης για εμπεριστατωμένη κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση όσων ασχολούνται με την Ιδιωτική Ασφάλιση δημιουργούν άριστες προϋποθέσεις επιτυχίας στις εξετάσεις, που οργανώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον βέβαια επιδείξουν αντίστοιχη προσπάθεια και οι υποψήφιοι.
Κάθε ενδιαφερόμενος για πετυχημένη καριέρα στον χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης, μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στον επόμενο κύκλο σπουδών από τον Υπεύθυνο κ. Βαρσάμη Δημήτριο στο 2310492100 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση varsamis.d@intersalonica.gr.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *