Ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας για την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική παρουσίασε σημαντική διεύρυνση μεριδίου αγοράς και ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας με βάση τα Δ.Π.Χ.Α. κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συνέχεια της εξαιρετικής χρονιάς του 2012 ( που την κατέταξε στην 11η θέση σε αποτελέσματα προ φόρων μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων , Πηγή: Direction Business Reports ), και διατηρούν την Εταιρία στην ηγετική θέση στην Ασφαλιστική Αγορά, παρά τις πολύ δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν στην Ελληνική Οικονομία.
Συγκεκριμένα, η Εταιρία παρουσίασε κέρδη μετά φόρων ύψους € 87,7 εκ. για το 6μηνο 2013 σε σχέση με € 4,6 εκ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2012 και κέρδη προ φόρων ύψους € 72,2 εκ. έναντι € 9,1 εκ. αντίστοιχα, εξέλιξη που σηματοδοτεί τη δυνατότητά της για επαναλαμβανόμενα θετικά αποτελέσματα.
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας ενισχύθηκαν συνεπεία της κερδοφορίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013 κατά € 80,8 εκ , διαμορφούμενα σε € 445,2 εκ. , έναντι 364,4 εκ. στο τέλος του 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εθνική Ασφαλιστική διατηρεί πλέον σχεδόν 3 φορές το απαιτούμενο Περιθώριο Φερεγγυότητας.
Αναφορικά με τον κύκλο εργασιών, η συνολική παραγωγή της Εταιρίας (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλίστρων από αναληφθείσες αντασφαλίσεις και δικαιωμάτων) ανήλθε στα € 324,0 εκ. για το 6μηνο 2013 έναντι € 337,0 εκ. το 6μηνο 2012.
Συγκεκριμένα, για τον Κλάδο Ζωής η παραγωγή αυξήθηκε στα € 190,8 εκ. για το 6μηνο 2013 έναντι € 177,4 εκ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο ( αύξηση 7.5% ) διευρύνοντας σημαντικά το μερίδιο αγοράς της στον Κλάδο Ζωής.
Στους Κλάδους Ζημιών σημειώθηκε μείωση της παραγωγής για το 6μηνο 2013 φθάνοντας τα € 133,1 εκ. έναντι € 159,6 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτό ήταν απόρροια της σημαντικά μειωμένης παραγωγής του Κλάδου Αυτοκινήτου, τάση όπως που έχει ήδη αρχίσει να αναστρέφεται με την εισαγωγή των νέων ανταγωνιστικών προϊόντων της Εταιρίας.
Συνολικά, η Εταιρία κατάφερε να πετύχει ένα σημαντικά κερδοφόρο αποτέλεσμα μέσα στο εξαιρετικά αβέβαιο και δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, συνεισφέροντας σημαντικά στα αποτελέσματα της μητρικής της. Η εξέλιξη της κερδοφορίας είναι κυρίως αποτέλεσμα του συνεχούς ελέγχου του κόστους ζημιών ιδιαίτερα στους κλάδους Ζωής (μείωση του δείκτη ζημιών νοσοκομειακού κατά 3.6 ποσοστιαίες μονάδες) και Αυτοκινήτου ( μείωση του δείκτη ζημιών κατά 1.5 ποσοστιαία μονάδα, φθάνοντας το 56.5% ), της ανάπτυξης νέων κερδοφόρων προϊόντων, και της αξιοσημείωτης μείωσης των λειτουργικών εξόδων κατά € 12 εκ., ήτοι κατά 19.4% σε σχέση με το 6μηνο 2012.
Οι πρωταρχικοί στόχοι της Διοίκησης με έμφαση την ενίσχυση κεφαλαιακής βάσης , τον εξορθολογισμό του τρόπου λειτουργίας και το κερδοφόρο λειτουργικό αποτέλεσμα της Εθνικής Ασφαλιστικής με τελικό στόχο την προσαρμογή στην οδηγία Solvency II, έχουν δρομολογηθεί και παράγουν ήδη σημαντικά αποτελέσματα.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *