Ιωάννης Βοτσαρίδης:Με την Interlife στο XA σηματοδοτήσαμε τη θέση μας ως μια ισχυρή ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία

Η Interlife Ασφαλιστική είναι η  ελληνική ασφαλιστική εταιρία που στις αρχές του 2021 εισήχθη στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελώντας τη δεύτερη εταιρία του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης που είναι εισηγμένη. 

Ο   Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της  INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α.κ. Βοτσαρίδης μιλώντας στην ιστοσελίδας τονίζει : “ η συμμετοχή μας στο ΧΑ είναι για τους μετόχους και τους ασφαλισμένους μας το επιστέγασμα μιας μακράς πορείας συνέπειας και σωστής διαχείρισης.”

Ακολουθήστε μας στο Google News

Αναφερόμενος στην μετά covid-19 εποχή και στις προοπτικές του ασφαλιστικού κλάδου στην Ελλάδα επισημαίνει :  “υπάρχουν προβλέψεις για ισχυρή ανάκαμψη  στη διεθνή Ασφαλιστική Αγορά και για ποσοστά ύψους 5%. Έτσι, με προϋπόθεση τον έλεγχο της Πανδημίας, αλλά και την αναμενόμενη αύξησή του ΑΕΠ, περιμένουμε και στη χώρα μας ανάλογη ανάκαμψη και της εγχώριας Ασφαλιστικής Αγοράς”

Ο κ. Ι. Βοτσαρίδης κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 26/1/2021 ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α

Ακολουθεί η συνέντευξη του  Ιωάννη Παν. Βοτσαρίδη, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α. στο Asfalisinet.gr και στο Γιάννη Χαρονικολάου 

Ερώτηση: Κύριε Βοτσαρίδη το 2021 είναι μία χρονιά σταθμός για την Interlife καθώς η εταιρία σας είναι πλέον εισηγμένη και οι μετοχές της  διαπραγματεύονται στο XAA ενώ παράλληλα από το 2012 είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Κύπρου. Τι σημαίνει αυτό για την εταιρία, τους μετόχους και τους ασφαλισμένους της;   

Απάντηση: Η είσοδος στο ΧΑΑ ήταν μια υπόσχεση που είχαμε δώσει στους μετόχους μας, και την υπόσχεση αυτή την κρατήσαμε.

Με την είσοδο μας στην Ελληνική Χρηματιστηριακή Αγορά προσδιορίσαμε με σαφήνεια τη θέση μας ως μια ισχυρή ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία με υψηλή Φερεγγυότητα, εφαρμογή κανόνων Εταιρικής Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Κινδύνων. Μιας Εταιρείας έτοιμης να εισέλθει με αξιώσεις στη νέα Ασφαλιστική εποχή στην Ελλάδα, στην οποία η Ιδιωτική Ασφάλιση έχει τεράστια περιθώρια ανάπτυξης – δεδομένου ότι η συμμετοχή του Κλάδου στο ΑΕΠ βρίσκεται λίγο πάνω από 2%, με μέσο όρο στην ΕΕ πάνω από 8%.

Επιπλέον, η Μνημονιακή Κρίση και η τρέχουσα Πανδημική Κρίση ευνοούν τη διαμόρφωση Ασφαλιστικής Συνείδησης – έστω και όψιμα – στη χώρα μας, ενισχύοντας, περαιτέρω,  τις προοπτικές του Κλάδου. Η συμμετοχή μας στο ΧΑ είναι για τους μετόχους και τους ασφαλισμένους μας το επιστέγασμα μιας μακράς πορείας συνέπειας και σωστής διαχείρισης και η εγγύηση για την ετοιμότητα που μας διακρίνει απέναντι στις αναπτυξιακές προκλήσεις τους μέλλοντος. 

Ερώτηση:Από την έρευνα της ΙCAP “Business Leaders in Greece 2020”, με βάση τα αποτελέσματα του 2019, η Interlife αναδείχθηκε μέσα στην πρώτη πεντάδα των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε κέρδη. Πως επιτεύχθηκε αυτή η διάκριση και αν μπορείτε να αναφέρετε κάποια εκτίμηση για τα αποτελέσματα του 2020;   

Απάντηση:Κατ’ αρχήν, να σημειώσουμε ότι το 2019 ήταν μια χρονιά που η παγκόσμια οικονομία είχε καλά αποτελέσματα. Σε ότι αφορά την INTERLIFE η ιδιαίτερα υψηλή μας κερδοφορία τη χρονιά αυτή, ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιου σχεδιασμού και σωστής κατανομής του επενδυτικού ρίσκου. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της χρήσης 2020, σύντομα και συγκεκριμένα στις 29/04/2021 θα ανακοινώσουμε και θα δημοσιεύσουμε τις Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

Ερώτηση: Το 2020 ήταν μια δύσκολη και χωρίς προηγούμενο χρονιά λόγω της πανδημίας  Covid-19. Παρ όλα αυτά ο ασφαλιστικός κλάδος, όπως προκύπτει από τα συνολικά  στοιχεια της παραγωγής ασφαλίστρων, δεν είχε μεγάλες απώλειες σε σχέση με το 2019. Στη δική σας εταιρία πως διαχειριστήκατε την κρίση, την διατηρησιμότητα και την ανάπτυξη των εργασιών σας; 

Απάντηση:Είναι αλήθεια ότι το 2020 ο  Ασφαλιστικός Κλάδος δεν είχε τόσο μεγάλες απώλειες όσο αναμενόταν, ενώ το 2021 προσδοκούμε σε ισχυρή ανάκαμψη της διεθνούς Ασφαλιστικής Αγοράς με πρώτες τις αναδυόμενες Αγορές να δείχνουν το δρόμο. 

Η INTERLIFE εξέρχεται από την Πανδημική Κρίση με μηδενικές σχεδόν απώλειες και θετικές προοπτικές ανάκαμψης το 2021, ανάλογες με τις προοπτικές ανάκαμψης του ΑΕΠ της χώρας.

Όσον αφορά τη διαχείριση της Πανδημίας, η INTERLIFE συμμορφώθηκε με τα μέτρα Υγιεινής από την αρχή της Πανδημίας και εφήρμοσε όλα τα Πρωτόκολλα προστασίας του Προσωπικού και των Πελατών της: απολυμάνσεις, θερμομετρήσεις, περιοδικά τεστ κλπ. Εφαρμόζουμε, επίσης, Τηλεργασία όπως προβλέπεται από το νόμο. Εξάλλου, η Εταιρεία είχε καθιερώσει την Εξ Αποστάσεως συνεργασία με τους Διαμεσολαβητές πολύ πριν την Πανδημία. Όσο για τους πελάτες μας, είτε μέσω των Διαμεσολαβητών, είτε κατ’ ευθείαν από την Εταιρεία, συνεχίζουν να έχουν άριστη εξυπηρέτηση. 

Τέλος, η εμπειρία της Τηλεργασίας είχε μεν ικανοποιητικά αποτελέσματα, όσον αφορά τη ροή των εργασιών τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να υιοθετηθεί μόνιμα. Ωστόσο στο μέλλον όλα είναι ανοιχτά.

Ερώτηση: Πλέον όλοι μιλάνε για την μετά Covid-19 εποχή. Πως βλέπετε να διαμορφώνεται αυτή στον ασφαλιστικό κλάδο και στους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία σας;    

Απάντηση:Όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχουν προβλέψεις για ισχυρή ανάκαμψη στη διεθνή Ασφαλιστική Αγορά και για ποσοστά ύψους 5%. Έτσι, με προϋπόθεση τον έλεγχο της Πανδημίας, αλλά και την αναμενόμενη αύξησή του ΑΕΠ, περιμένουμε και στη χώρα μας ανάλογη ανάκαμψη και της εγχώριας Ασφαλιστικής Αγοράς. Οι προοπτικές συμμετοχής των ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών στον τομέα των Επικουρικών Συντάξεων (με τη μορφή ΣΔΙΤ) αλλά και η ανερχόμενη δραστηριοποίηση τους στον τομέα της Υγείας και της Νοσοκομειακής περίθαλψης διευρύνουν τις προοπτικές σημαντικής ανάπτυξης του Ασφαλιστικού Κλάδου στην Ελλάδα τα αμέσως επόμενα χρόνια. 

Ερώτηση:Τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο υπάρχει έντονη κινητικότητα αποεπενδύσεων και εξαγορών μεταξύ πολυεθνικών ασφαλιστικών ομίλων. Μάλιστα μια τέτοια εξαγορά  ανακοινώθηκε και στη χώρα μας. Αυτή η τάση συγκέντρωσης ή αποχωρήσεων από πολυεθνικούς παίκτες σε διάφορες αγορές, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας, δημιουργεί ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη των τοπικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων και  με ποιες προϋποθέσεις ;

Απάντηση: Δεν συμφωνώ ότι υπάρχει διεθνώς αυξημένη τάση συγκέντρωσης η αποχωρήσεων από Πολυεθνικούς παίκτες αυτή την εποχή, τουλάχιστον όχι περισσότερο η λιγότερο από τη συνήθη. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, που είναι πολύ «ρηχή» (2% του ΑΕΠ) οι Πολυεθνικές προχωρούν σε τέτοιες ενέργειες όταν το υπαγορεύουν τα συμφέροντά τους. Γενικότερα, μας έχουν συνηθίσει να προχωρούν σε πωλήσεις με μεγάλη ευκολία όταν το κρίνουν σκόπιμο και όταν οι συνθήκες έχουν ωριμάσει.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *