Ιnsurance Europe: Η ψηφιοποίηση απαιτεί αλλαγή του ορισμού “ασφαλιστική επιχείρηση”

Οι ασφαλιστικές εταιρίες στην Ευρώπη ζητούν ισότιμους όρους ανταγωνισμού με νεοεισερχόμενους στην αγορά και  τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Η Insurance Europe δημοσίευσε σήμερα την απάντησή της σε διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αλυσίδα αξίας ασφάλισης και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση.

Η αύξηση της ψηφιοποίησης σημαίνει ότι η ποικιλία των παρόχων και των συνεργατών στον ασφαλιστικό τομέα αναμένεται να αυξηθεί. Στην πραγματικότητα, οι ασφαλιστές συμμετέχουν ήδη σε μια σειρά συνεργασιών και συνεργασιών προς όφελος των πελατών τους.

Ωστόσο, μια πιο διαφορετική αγορά σημαίνει ότι θα γίνει ακόμη πιο σημαντικό να διατηρηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και θεμιτός ανταγωνισμός. Όταν οι νέοι πάροχοι υπηρεσιών εισέρχονται στην αγορά, το κανονιστικό πλαίσιο προσφέρει αποτελεσματική προστασία στους πελάτες μόνο όταν οι νεοεισερχόμενοι υπόκεινται στην αρχή «ίδιες δραστηριότητες, ίδιοι κίνδυνοι, ίδιοι κανόνες».

Οι ασφαλιστές αντιμετωπίζουν επίσης περιορισμούς κατά την εφαρμογή καινοτόμων ψηφιακών στρατηγικών. Σύμφωνα με το Solvency II, ορισμένες νέες ψηφιακές δραστηριότητες ενδέχεται να ταξινομηθούν ως “μη ασφαλιστική επιχείρηση” και κατά συνέπεια να μην επιτρέπονται. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή της ισότιμης ισότητας και θέτει τους ασφαλιστές σε αδικαιολόγητο μειονέκτημα σε σχέση με άλλους συμμετέχοντες στην ψηφιακή οικονομία.

Ο τρέχων ορισμός της «ασφαλιστικής επιχείρησης» πρέπει επομένως να επανεξεταστεί, έτσι ώστε να ενθαρρύνεται η νέα συνεργασία και οι ψηφιακά συναφείς δραστηριότητες των ασφαλιστών και να θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος της βασικής ασφαλιστικής τους δραστηριότητας.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *