Κάρολος Σαΐας: Η καινοτομία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την Ασφαλιστική Βιομηχανία

Καινοτομία στην Ασφαλιστική Βιομηχανία – Κλάδοι Γενικών Ασφαλίσεων και Υγεία

Την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με εισηγητή τον κ. Κάρολο Σαΐα, Διευθύνοντα Συμβούλου της Interasco Α.Ε.Γ.Α., προσκεκλημένου από τους καθηγητές E. Soderquist και Ε. Αλεξανδράκη στο πλαίσιο του κύκλου ανοιχτών εκδηλώσεων C-Suite Series του International MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τη συζήτηση συντόνισε ο καθηγητής για τη Στρατηγική Αναδιάρθρωση του Τομέα Υγείας στο MBA International, Δρ. Ε. Αλεξανδράκης και τη προλόγισε ο Διευθυντής του Προγράμματος MBA International, καθ. κ. Klas Eric Soderquist, τονίζοντας τη σημασία που έχουν τέτοιες συζητήσεις με στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας, όπου συμμετέχουν μεταπτυχιακοί φοιτητές, στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, όπως επίσης και άλλοι φορείς του τομέα της υγείας και εκπρόσωποι του ασφαλιστικού τύπου.
Η παρουσίαση πραγματεύεται ένα επίκαιρο θέμα που απασχολεί έντονα τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις: την καινοτομία στην ασφαλιστική βιομηχανία και την σύμπραξη δημοσίας και ιδιωτικής ασφάλισης στον τομέα της Υγείας στην χώρα μας.
Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα έχει πλέον δείξει στην ασφαλιστική αγορά ότι η διαφοροποίηση μέσω καινοτόμων ιδεών είναι επιτακτική ανάγκη. Ο ασφαλιστικός κλάδος συνεισφέρει σε ποσοστό μόλις 2,2% επί του Ελληνικού Α.Ε.Π. ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης ανέρχεται σε 7,5%. Ταυτόχρονα, η έντονη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας την περίοδο 2009-2015 επηρέασε την παραγωγή ασφαλίστρων της Ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας, οδηγώντας σε μια σωρευτική μείωση της τάξης του 34%.
Φαίνεται ωστόσο πως ο ασφαλιστικός κύκλος εργασιών εμφανίζει σημάδια σταδιακής βελτίωσης από το 2016 μέχρι σήμερα.
Σε παγκόσμιο επίπεδο παρατηρούνται νέες δομές, όπως το Uber,η Airbnb, η Amazon που διαταράσσουν τα παραδοσιακά επιχειρησιακά μοντέλα. Τα αυτοκίνητα αυτο-οδήγησης σε λίγο καιρό θα μπουν στη ζωή μας και θα επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στην ΑσφαλιστικήΑγορά. Σε αυτό το νέο τεχνολογικό πλαίσιο, οι ανάγκες των καταναλωτών μεταβάλλονται διαρκώς. Οι σύγχρονοι καταναλωτές αναζητούν εξατομικευμένες υπηρεσίες και καινοτόμα ασφαλιστικά προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να επιδιώκουν και να αποδέχονται τις αλλαγές που επιβάλει η σύγχρονη εποχή. Η καινοτομία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την Ασφαλιστική Bιομηχανία.
Μιλώντας για καινοτομία, το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό είναι ο όρος InsurTech (Insurance + Technology), ο οποίος έχει μπει στις ζωές μας τα τελευταία χρόνια και αφορά την χρήση τεχνολογικών καινοτομιών για την βελτίωση της αποδοτικότητας των ασφαλιστικών εταιρειών. Βασικές υποκατηγορίες του InsurTech αποτελούν οι Big Data, Blockchain, Internet of Things και Artificial Intelligence, για τις οποίες δίνονται παραδείγματα από την παγκόσμια ασφαλιστική αγορά κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.
Δύο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα του InsurTech είναι:
-Η χρήση ψηφιακών εργαλείων για την αξιολόγηση του προφίλ κινδύνου του ασφαλισμένου οδηγού βάσει πληροφόρησης big data αναφορικά με το επάγγελμα, τις καταναλωτικές και οδηγικές συνήθειες του.
-Η χρήση της τεχνολογίας Internet of Things μέσω των wearables που συντελεί σε αποτελεσματικότερες διαδικασίες ανάληψης κινδύνων, στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών, σε μειωμένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις και κατ’ επέκταση σε μειωμένα ασφάλιστρα.
Η τάση είναι κάποιες διαδικασίες όπως η ανάληψη κινδύνων και η διεκπεραίωση ζημιών να επαναπροσδιοριστούν με την χρήση τεχνολογιών όπως Artificial Intelligence, Chatbots και Blockchain.
Η Interasco υιοθετεί την σύγχρονη ψηφιακή πραγματικότητα, δημιουργώντας το portal των συνεργατών, το portalτων πελατών και το ψηφιακό πρόγραμμα επιβράβευσης «Ευχαριστώ», τα οποία αποτελούν καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία. Βασική επιδίωξη είναι η προσφορά προστιθέμενης αξίας και εξατομικευμένων υπηρεσιών στον πελάτη και η υποστήριξη του δικτύου των συνεργατών της.
Το τελευταίο μέρος της παρουσίασης αφορά την σύμπραξη του δημόσιου συστήματος υγείας με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά. Βάσει των ευρημάτων του Ευρωβαρόμετρου για το 2016, οι Έλληνες πολίτες, συγκριτικά με άλλες χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ικανοποιημένοι από το εθνικό σύστημα υγείας. Η σύμπραξη αυτή θα μπορούσε να επιτευχθεί σε πολλά επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης δομών πρόληψης και περίθαλψης. Με αυτό τον τρόπο, η δημόσια υγεία θα μπορούσε να ωφεληθεί από την ασφαλιστική καινοτομία με άμεσα τα οφέλη για τον πολίτη. Σε πολλές χώρε της Ε.Ε., η σύμπραξη έχει επιτευχθεί μέσω του συμπληρωματικού και σε κάποιες περιπτώσεις του επιπρόσθετου ρόλου της ιδιωτικής ασφάλισης στην κάλυψη αναγκών του δημόσιου συστήματος υγείας. Τέτοιες δομές θα μπορούσαν να επιφέρουν σημαντικά οφέλη τόσο στους Έλληνες πολίτες όσο και στην ανάπτυξη του ΑΕΠ αλλά και στην Ασφαλιστική Αγορά.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την επίτευξη καινοτομιών και για την βελτίωση του συστήματος υγείας από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, δεν πρέπει να θεωρούνται κόστη αλλά επένδυση.
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση όπου ο κ. Σαΐας και ο κ. Αλεξανδράκης υπογράμμισαν τα οφέλη και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για τους Έλληνες πολίτες, την Ελληνική Οικονομία και την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά από την σύμπραξη του δημόσιου συστήματος υγείας με την ιδιωτική ασφαλιστική αγορά.
Κατά τη συζήτηση μεταξύ όλων των παρευρισκόμενων, ο Δρ. Αλεξανδράκης υπογράμμισε την ανάγκη διεύρυνσης της ασφάλισης στην υγεία, με δεδομένο ότι πάνω από 5 δις, από μία συνολικά καταγεγραμμένη δαπάνη σχεδόν 15 δις για την υγεία πληρώνεται απευθείας από τους πολίτες στην Ελλάδα. Το δε μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού θα μπορούσε να μην επιβαρύνει τον πολίτη αλλά να καλύπτεται από ασφαλιστικά προγράμματα, που σήμερα καλύπτουν μόνο το 1/10 περίπου αυτού του ποσού.
Κλείνοντας, ο Δρ. Αλεξανδράκης, στάθηκε στη σημασία που έχει μία αλλαγή στην προσέγγιση της πολιτικής υγείας από το κράτος, με τη θεώρηση της δαπάνης υγείας ως επένδυση, όπου θα μετράμε τις αποδόσεις της και όχι ως ένα απλό κόστος, αναφέροντας ότι ο ιδιωτικός κλάδος υγείας, συμπράττοντας με το κράτος στην Γερμανία, για κάθε ΕΥΡΩ δαπάνης προσφέρει € 2,10 επιπλέον μεικτή προστιθέμενη αξία στο ΑΕΠ της χώρας και για κάθε μία θέση απασχόλησης στην ιδιωτική ασφάλιση δημιουργούνται άλλες περίπου 5 θέσεις απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία.
Ο κ. Σαΐας ανακεφαλαίωσε επισημαίνοντας την αισιοδοξία του για την προοπτική της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια και την επιτακτική ανάγκη για ύπαρξη συμπράξεων με το κράτος προς όφελος των πολιτών. Στη διαδικασία αυτή υπογράμμισε ότι θα συμβάλουν φορολογικά και άλλα κίνητρα που θα επιτρέψουν την επιτάχυνση και την περαιτέρω αξιοποίηση των καινοτομιών που φέρνει ο ασφαλιστικός κλάδος. Τόνισε μάλιστα ότι, τόσο στην υγεία όσο και στους λοιπούς κλάδους ασφάλισης, η εισαγωγή της ασφαλιστικής καινοτομίας θα ωφελήσει τον ΈλληναΠροτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *