Κάτω από κοινή στέγη το ΙΚΑ και ο ΟΑΕΕ


Την προώθηση συστέγασης των υπηρεσιών του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ για για εξοικονόμηση πόρων από τα ασφαλιστικά ταμεία ζητά από τις διοικήσεις των δυο ταμείων ο υπουργός Εργασίας με επιστολή που έστειλε στις διοικήσεις των δυο ασφαλιστικών οργανισμών . Και συγκεκριμένα αναφέρει:
«Εξοικονόμηση 390.000 ευρώ ετησίως από την πρώτη εφαρμογή συστέγασης υπηρεσιών ΙΚΑ –ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ»

Κυρία και κύριε Διοικητή,
Γνωρίζετε τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλουμε εδώ και καιρό όλοι μαζί για νοικοκύρεμα στο ασφαλιστικό μας σύστημα. Μια βασική παράμετρος του νοικοκυρέματος είναι ο εξορθολογισμός του ασφαλιστικού συστήματος και η εξοικονόμηση και του τελευταίου ευρώ προς όφελος του συνταξιούχου και του φορολογούμενου Έλληνα πολίτη.
Όλοι έχουμε συμφωνήσει ότι σημαντική πτυχή της συγκεκριμένης πολιτικής είναι και η συστέγαση των ασφαλιστικών ταμείων, ιδίως σε περιοχές που αυτό είναι εφικτό βάσει διαθέσιμων χώρων των μισθωμένων ακινήτων των φορέων.
Ενόψει των παραπάνω, παρακαλώ να ξεκινήσετε άμεσα-την πρώτη-πιλοτική εφαρμογή της πολιτικής συστεγάσεων, μεταξύ καταστημάτων για τα οποία προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία ότι υφίστανται διαθέσιμοι χώροι και καταστημάτων της ίδιας περιοχής, που απασχολούν μικρό αριθμό υπαλλήλων.
Ειδικότερα, προτείνεται εντός ενός μηνός να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για τη συστέγαση των εξής καταστημάτων:
Συστέγαση ΟΑΕΕ Νάξου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Νάξου
ΟΑΕΕ Ηγουμενίτσας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ηγουμενίτσας
ΟΑΕΕ Καρπενησίου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καρπενησίου
ΟΑΕΕ Σάμου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Σάμου
ΟΑΕΕ Ζακύνθου στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ζακύνθου
ΟΑΕΕ Αμφίσσης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Αμφίσσης
Η αναφορά στα παραπάνω καταστήματα που προτείνονται για πρώτη φορά για συστέγαση δεν είναι εξαντλητική, αλλά αποτελεί το πρώτο μέρος της συνολικής προσπάθειας που καταβάλλει το Υπουργείο, μέσα από τη συστέγαση, για την εξοικονόμηση οικονομικών πόρων προς όφελος των συνταξιούχων και των φορολογουμένων πολιτών. Από τη συγκεκριμένη συστέγαση εξοικονομούνται περίπου 390.000 ευρώ ετησίως. Η πρόταση αυτή πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα και θα πρέπει να αποτελέσει προς όλους το κίνητρο για να γενικευτεί η εφαρμογή της πολιτικής συστέγασης και από τους άλλους διοικητές και προέδρους στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα για τα ακίνητα των ασφαλιστικών φορέων σε όλη την Ελλάδα.”

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *