“Κίτρινη” κάρτα από την EIOPA για ασφαλιστική εταιρία στη Σλοβακία. Τι ζητά από την εποπτεία;

Η EIOPA εκδίδει σύσταση προς τη Národná Banka Slovenska

Στις 17 Μαΐου 2022, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) εξέδωσε σύσταση προς την Národná banka Slovenska (NBS) σύμφωνα με τις εξουσίες της που ορίζονται στο άρθρο 17 του κανονισμού EIOPA σχετικά με παραβίαση του ενωσιακού δικαίου.

Μια σλοβακική ασφαλιστική εταιρεία, υπό την εποπτεία της NBS ως επόπτη καταγωγής, δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες Solvency II σε σχέση με τις τεχνικές προβλέψεις, τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, τις επενδύσεις και το σύστημα διακυβέρνησης τα τελευταία χρόνια. Ενώ η NBS έχει υιοθετήσει διάφορα μέτρα για να διορθώσει την κατάσταση, η EIOPA θεώρησε τα βήματα ανεπαρκή και αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα για παραβίαση του δικαίου της Ένωσης.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η NBS δεν έλαβε τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα που ορίζονται από την οδηγία Solvency II έγκαιρα και αναλογικά για την αντιμετώπιση της μη συμμόρφωσης της εταιρείας.

Η οδηγία Solvency II εισήγαγε μια μακροπρόθεσμη και βασισμένη στον κίνδυνο εποπτεία. Σύμφωνα με αυτό, οι εποπτικές αρχές υποχρεούνται να λαμβάνουν προληπτικά και διορθωτικά μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστές συμμορφώνονται με τη νομοθεσία. Οι εποπτικές εξουσίες πρέπει να εφαρμόζονται έγκαιρα και αναλογικά και όταν εξετάζεται το καταλληλότερο μέτρο, θα πρέπει να εφαρμόζεται εποπτική κρίση σε σχέση με τη σοβαρότητα της υπό κρίση υπόθεσης για τη διασφάλιση των συμφερόντων των αντισυμβαλλομένων. Όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος για τους ασφαλισμένους, τόσο πιο γρήγορη απόφαση απαιτείται από την εποπτική αρχή.

Η EIOPA συνιστά στην NBS να εξετάσει εάν έχει εξαντλήσει ουσιαστικά τον κατάλογο των αναλογικών πιθανών εποπτικών επιλογών ή εάν υπάρχει εναλλακτική εποπτική επιλογή που θα ήταν ανάλογη με τη μεγάλη διάρκεια και τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης.

Σύμφωνα με τη σύσταση της EIOPA, η NBS θα πρέπει να λάβει θέση, να επαληθεύσει και να καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με τη συμμόρφωση της εταιρείας με τις εποπτικές αποφάσεις της NBS εντός 45 ημερών από την παραλαβή της σύστασης. Επιπλέον, η NBS θα πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και μέτρα σύμφωνα με την οδηγία Solvency II για να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης εντός των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών ως μέρος μιας πλήρους/ολοκληρωμένης στρατηγικής παρέμβασης από την NBS. Αυτό θα πρέπει να οδηγήσει είτε σε διαρθρωτική και βιώσιμη ανάκτηση όλων των παραβάσεων, είτε, εάν είναι σκόπιμο ή υποχρεωτικό, σε ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *