«Καθαρές» τράπεζες, «ορφανές» ασφαλιστικές

Οι συνεχείς ανακατατάξεις στον τομέα των τραπεζών δημιουργούν νέα δεδομένα και στον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών και κύρια σε εταιρίες που αποτελούν θυγατρικές των τραπεζικών ομίλων.
Οι περιβόητες ανακεφαλαιοποιήσεις και οι συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο δείχνουν ότι το μέλλον του θα διαμορφωθεί χωρίς παράλληλες συμμετοχές σε ασφαλιστικές εταιρίες .
Το ζητούμενο, βέβαια ,είναι πότε και πως θα γίνει η αποδέσμευση του ασφαλιστικού βραχίονα των ελληνικών τραπεζών, που σήμερα έχουν στα χαρτοφυλάκια τους τρεις από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες ( εκτός πολυεθνικών) της χώρας .
Συγκεκριμένα ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας κατέχει το χαρτοφυλάκιο της Εθνικής Ασφαλιστικής , ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς , μετά την εξαγορά της ATEbank , το χαρτοφυλάκιο της Αγροτικής Ασφαλιστικής και η Εurobank το χαρτοφυλάκιο της Εurolife Aασφαλιστικής .
Σύμφωνα, με παράγοντες της αγοράς εκτός της Τράπεζας Πειραιώς που έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την πώληση του 100% της Αγροτικής Ασφαλιστικής , χωρίς ωστόσο να έχει προχωρήσει σε διαδικασίες πώλησης , οι άλλες δύο τράπεζες δεν έχουν εκδηλώσει καμία σχετική πρόθεση , με δεδομένες και τις διαδικασίες ανακεφαλαιοποίησης που έχουν προχωρήσει ή θα προχωρήσουν.
Ετσι, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι μπορεί να μην είναι ανοικτές οι προθέσεις για τις ασφαλιστικές των τραπεζικών ομίλων ,ωστόσο οι διαχωρισμός τους από τις θυγατρικές τους θα επέλθει μελλοντικά.
Η οικονομική κρίση και η έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα είναι ένα εμπόδιο αλλά όχι μόνιμο. Επίσης τα σημερινά δεδομένα της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα , παρά το μέγεθος των χαρτοφυλακίων και τα μεγάλα μερίδια στην αγορά των τριών ασφαλιστικών , δεν είναι αρκετά για να φέρουν τους αγοραστές.
Ενα σενάριο που είναι στο τραπέζι και μπορεί να κεντρίσει και να αναπτύξει το ενδιαφέρον αγοραστών για τις ασφαλιστικές των τραπεζών είναι η αλλαγή το νομοθετικού πλαισίου για την συμμετοχή , υπό προϋποθέσεις και διαφορετική εποπτεία, των ασφαλιστικών εταιριών στη λειτουργία επαγγελματικών ασφαλιστικών ταμείων , ακόμα και διαχείριση των υφιστάμενων ταμείων της κοινωνικής ασφάλισης.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι οι πολυεθνικοί ασφαλιστικοί όμιλοι που λειτουργούν στην Ελλάδα , παρά την ύφεση και τα αρνητικά μεγέθη που καταγράφει η ελληνική ασφαλιστική αγορά, ενίσχυσαν κεφαλαιακά της εδώ θυγατρικές τους .

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *