Καμία φοροαπαλλαγή για ασφάλειες, διατηρούνται οι δαπάνες για νοσήλια και ιατρικές εξετάσεις


Με τις νέες ρυθμίσεις του φορολογικού νόμου που ψηφίστηκε στη Βουλή καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές για ασφάλιστρα ζωής.
Ωστόσο θα εκπίπτουν κατά ποσοστό 10% από τον φόρο εισοδήματος μόνο οι δαπάνες για νοσήλια, ιατρικές εξετάσεις και επισκέψεις κι αυτές μόνο για το μέρος που δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία ή από τις ασφαλιστικές εταιρίες και κατά το μέρος που υπερβαίνουν το 5% του φορολογουμένου εισοδήματος.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *