Κερδοφορία και νέα προϊόντα από NP Insurance


Στα 5 εκατ. ευρώ ανέρχεται η κερδοφορία της NP Insurance (Νέος Ποσειδώνας) κατά το εννεάμηνο 2012. Στην κερδοφορία αυτή εμπεριέχεται και η συμμετοχή στη διαδικασία του PSI ύψους 6 εκατ. ευρώ.
H συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (και δικαιωμάτων) κατά το ίδιο διάστημα ανήλθε στα 30 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκε ο κλάδος περιουσίας καταγράφοντας αύξηση 6,2% ενώ ο κλάδος αστικής ευθύνης αυτοκινήτου κινήθηκε σε αντίστοιχους ρυθμούς με το σύνολο της εγχώριας ασφαλιστικής αγοράς.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η διοίκηση της εταιρείας στη διαμόρφωση υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας καθώς τα εποπτικά κεφάλαια διαμορφώνουν υψηλό περιθώριο φερεγγυότητας, σε ποσοστό 186% πάνω από τα προβλεπόμενα όρια που θέτει ο νόμος και ένα από τα υψηλότερα στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά. Τα εποπτικά κεφάλαια διαμορφώνονται σε 15,083 εκατ. ευρώ.

H εταιρεία έχει προχωρήσει ιδιαίτερα την προετοιμασία της για τα Solvency II καθώς έχει συμμετάσχει επιτυχώς στα μέτρα QIS 5 (κεφαλαιακής επάρκειας) για το 2010 και το 2011 και έχει ολοκληρώσει τα μέτρα για τον δεύτερο πυλώνα Solvency II που αφορούν ποιοτικές προδιαγραφές (εσωτερικούς ελέγχους, διαχείριση κινδύνων, εταιρική διακυβέρνηση).

Η εταιρία ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία από τις αρχές του 2012 νέων προϊόντων στους κλάδους Αυτοκινήτων, Περιουσίας, Μεταφορών , Αστικών Ευθυνών και σε ασφαλίσεις Φωτοβολταικών. Η ασφαλιστική εταιρεία στοχεύει να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της στις Γενικές Ασφαλίσεις προσφέροντας νέα προϊόντα, ταυτόχρονα, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση της δεν έχει προχωρήσει σε καμία αύξηση τιμών εδώ και 3 χρόνια.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *