Κεφαλαιακό εποπτικό «σωσίβιο» για τις ασφαλιστικές η αποτίμηση των ομολόγων


Κεφαλαιακό «σωσίβιο» για το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί η συνεχόμενη για δεύτερη χρονιά «παρέκκλιση αποτίμησης των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ)» για τις ασφαλιστικές εταιρίες που εφαρμόζει η ΤτΕ .
Εκτιμάται ότι η απόφαση αυτή από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, που είναι και η εποπτική αρχή των εταιριών ,αποτελεί μια έμμεση βοήθεια ώστε να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που υπάρχουν στις εταιρίες ως προς την κεφαλαιακή τους επάρκεια .
Ωστόσο της απόφασης αυτής εξαιρούνται , ως προς την παρέκκλιση της αποτίμησης, τα ομόλογα και οι τίτλοι «που αντικρίζουν ασφαλιστικές υποχρεώσεις, όπου τον επενδυτικό κίνδυνο, φέρει ο ασφαλισμένος».
Αναλυτικότερα και σύμφωνα με την απόφαση οι ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν ομόλογα από το PSI+ ( με μειωμένη τιμή μετά το κούρεμα ) και αποτελούν στοιχεία ασφαλιστικής τοποθέτησης και περιθωρίου φερεγγυότητας θα αποτιμώνται στο 90% της ονομαστικής τους αξίας.
Προϋπόθεση για την υιοθέτηση της παρέκκλισης είναι η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους της ασφαλιστικής εταιρείας κατά το 2013 ή μέχρι την κάλυψη της ζημιάς που προέκυψε από το «κούρεμα» των ομολόγων. Η απόφαση διευκρινίζει ότι οι τίτλοι του EFSF αποτιμώνται σύμφωνα με τους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία κανόνες αποτίμησης χωρίς παρέκκλιση.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *