Κυκλοφορεί νέο τεύχος του περιοδικού Interlife Magazine

Κυκλοφορεί νέο τεύχος του περιοδικού Interlife Magazine

Διαβάστε μεταξύ άλλων στα θέματα του νέου τεύχους

  • Ετήσια Γενική Συνέλευση INTERLIFE
  • Η Ιδιωτική Ασφάλιση ως ευκαιρία Επένδυσης
  • Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην INTERLIFE
  • Τρία νέα Προγράμματα Υγείας από την INTERLIFE
  • Εκπαιδευτικά Σεμινάρια για τα νέα Προγράμματα Υγείας
  • Νομοθετικές αλλαγές για τους διαμεσολαβητές

Κατεβάστε εδώ και διαβάστε ηλεκτρονικά το Interlife MagazinePost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *