Κυριαρχούν οι τράπεζες στην πώληση ασφαλίσεων ζωής

Οι Τράπεζες έχουν γίνει κυρίαρχες στην πώληση των προϊόντων των ασφαλίσεων ζωής των ασφαλιστικών εταιριών στην Ευρώπη.
Όπως προκύπτει από την ετήσια στατιστική έρευνα της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Εταιριών ( Insurance Europe) το bankassurance ( Tραπεζοασφαλίσεις) έχει αναπτυχθεί την τελευταία 10ετία και έχει στηριχθεί κύρια στην πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων ασφαλίσεων ζωής.
Μάλιστα σαν κανάλι προώθησης αυτών το προϊόντων καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ακολουθούν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές ( Πράκτορες και Μεσίτες )
Ωστόσο περιορισμένη είναι η πώληση ασφαλίσεων ζωής είτε απ ευθείας από τις ασφαλιστικές είτε εξ αποστάσεως (online).
Αντίθετα στις ασφαλίσεις ζημιών οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές αποτελούν το κυρίαρχο κανάλι πώλησης των προϊόντων κατά ζημιών και ακολουθούν οι απευθείας και online πωλήσεις από τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρίες

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *