Κύπρος :Απέφυγαν το κραχ τα ασφαλιστικά ταμεία

Τα ασφαλιστικά ταμεία απέφυγαν το κραχ στις τιμές των μετοχών και των αξιογράφων και καταγράφουν μικρές απώλειες το 2012.

Αυτό δείχνουν τα τελευταία στοιχεία του Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών, βάσει των οποίων το ενεργητικό των μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων κατέγραψε οριακή μείωση 2,8% ή €24 εκ. στα €836,7 εκ. έναντι €860,8 εκ. που ήταν πέρσι.

Η μείωση του ενεργητικού των ταμείων συγκρίνεται ευνοϊκά με την αντίστοιχη απόδοση του γενικού δείκτη του ΧΑΚ, που κατέγραψε ετήσιες απώλειες 77%.

Συγκρίνεται επίσης ευνοϊκά με τις αποδόσεις των τραπεζικών αξιογράφων και κρατικών ομολόγων, που παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες το 2012 λόγω των συνθηκών που επικρατούν σε Κύπρο και Ελλάδα.

Οι απώλειες που καταγράφονται στο ενεργητικό των ταμείων οφείλονται κυρίως σε εκροές χρημάτων σε μικρότερα ταμεία, χαμηλότερου κινδύνου.

Το μεγαλύτερο εγχώριο ασφαλιστικό ταμείο, το Μικτό της Eurolife, που είναι μεσαίου κινδύνου παρουσίασε μείωση 1,9% στο ενεργητικό του, με την αξία του να υποχωρεί στα €332,5 εκ. από €339 εκ. πέρσι.

Η μεταφορά επενδύσεων σε πιο ασφαλή ταμεία είναι εμφανής στην περίπτωση του εγγυημένου ταμείου της Eurolife. Ανέβασε την αξία του ενεργητικού του κατά 42,3% φθάνοντας τα €32,3 εκ. από €22,7 εκ., κυρίως λόγω αύξησης των εισροών νέων κεφαλαίων στο ταμείο.

Το Cyprialife, το τρίτο μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο, παρουσίασε μείωση στην αξία του κατά 13,8% στα €88,3 εκ. από €102,4 εκ., ενώ το άλλο ταμείο της Cyprialife, το Δυναμικό που είναι επίσης ψηλού κινδύνου, μείωσε την αξία του ενεργητικού του κατά 13,6% στα €36,7 εκ. από €42,5 εκ.

Απώλειες 3% σημείωσε και το Secure της ίδιας εταιρείας ενώ το εγγυημένο της Cyprialife ανέβασε την αξία του ενεργητικού του κατά 6,5% στα €32,7 εκ. από €30,7 εκ.
Πηγή : www.stockwatch.com.cy

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *