Κύπρος: Στο 27% το κούρεμα στις καταθέσεις των ασφαλιστικών εταιριών

Haircut 27,5% θα υποστούν οι καταθέσεις ασφαλιστικών, ασφαλιστικές εταιρείες, κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικά επικουρικά ταμεία, μετά από Απόφαση των Κυπριακών Αρχών.
Η ΚΤΚ ανακοίνωσε ότι ενεργώντας ως Αρχή Εξυγίανσης και μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, θα προχωρήσει με τροποποιήσεις του περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013 και του περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013, σχετικά με τις εξαιρέσεις που προνοούνταν από τα Διατάγματα που είχαν εκδοθεί από την Αρχή Εξυγίανσης στις 29 Μαρτίου 2013.

Η αναθεώρηση γίνεται με σκοπό τον περιορισμό της έκτασης των εξαιρέσεων έτσι ώστε να ελαφρυνθούν οι επηρεαζόμενοι ανασφάλιστοι καταθέτες της Τράπεζας Κύπρου και οι τροποποιήσεις αφορούν:

– Τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζονταν από τη Λαϊκή Τράπεζα στην Τράπεζα Κύπρου, όπως αυτές αναφέρονταν στον περί της Πώλησης Ορισμένων Εργασιών της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διατάγματος του 2013,

– Τις κατηγορίες καταθέσεων που εξαιρούνταν από τον περί Διάσωσης με Ίδια Μέσα της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας Εταιρείας Λτδ Διατάγματος του 2013.

Οι κατηγορίες καταθέσεων που επηρεάζονται κατά 27,5%, οι οποίες με βάση τα προηγούμενα Διατάγματα εξαιρούνταν οποιασδήποτε επιβάρυνσης, είναι οι Ασφαλιστικές εταιρείες, κοινοπραξίες ασφαλιστικών εταιρειών και ασφαλιστικά επικουρικά ταμεία.

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *