Μέσα στο 2014 η νομοθεσία για τα επαγγελματικά ταμεία με συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιριών

Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 η Τράπεζα της Ελλάδας θα αξιολογήσει την ικανότητα των ασφαλιστικών εταιριών να συμμετέχουν στο δεύτερο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης.
Ενώ μετατίθεται για το δεύτερο τρίμηνο του 2014 η υιοθέτηση νομοθεσίας σχετικά με την συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης στα επαγγελματικά ταμεία σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Συγκεκριμένα στο χρονοδιάγραμμα των ενεργειών αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2013 η Τράπεζα της Ελλάδα θα αξιολογήσει, την ικανότητα του ασφαλιστικού τομέα να αναλάβει ρόλο στην κοινωνική ασφάλιση και τα συνταξιοδοτικά συστήματα και ειδικότερα στα ιδιωτικά επαγγελματικά ταμεία λαμβάνοντας υπόψη την υπό διαμόρφωση οδηγία Solvency II (υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών-οδηγία ΙΕΣΠ).

Στη βάση αυτής της αξιολόγησης η Τράπεζα της Ελλάδος θα καταρτίσει κατάλογο των πρόσθετων αλλαγών στη νομοθεσία και την δομή της ελληνικής ασφαλιστικής βιομηχανίας η οποία θα είναι έτοιμη να εγκριθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2014

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *