Μέχρι την επόμενη Παρασκευή η πληρωμή τελών κυκλοφορίας και κατάθεσης πινακίδων

Μέχρι την επόμενη Παρασκευή η πληρωμή τελών κυκλοφορίας και κατάθεσης πινακίδων

Προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018 καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018, ανακοίνωσε το υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την ημερομηνία αυτή, σε περίπτωση μη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελώνPost Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *