Μακροπρόθεσμες αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά προβλέπει ο κ. Τζιουζέπε Τζιόρνο της AIG Ελλάς

Η εταιρική διακυβέρνηση και οι αλλαγές σε τομείς όπως η κανονιστική συμμόρφωση, η κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και οι εσωτερικοί έλεγχοι θα διαμορφώσουν το νέο τοπίο στην ασφαλιστική αγορά.
Την εκτίμηση αυτή έκανε στο «Το Βήμα» ο κ. Τζιουζέπε Τζιόρνο, διευθύνων σύμβουλος της AIG Ελλάς, επισημαίνοντας ότι «όπως και οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας, η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί ιδιαίτερα μεγάλες πιέσεις, ωστόσο έχει δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Τα επόμενα χρόνια καθοριστικό ρόλο θα παίξει σίγουρα η εταιρική διακυβέρνηση: η κανονιστική συμμόρφωση, η κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και οι εσωτερικοί έλεγχοι που οι ίδιες οι εταιρείες θέτουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη φερεγγυότητά τους. Δεύτερος σημαντικός παράγοντας θα είναι η ευελιξία που θα δείξει ο ασφαλιστικός κλάδος.»
Αναφερόμενος στις φθηνές ασφαλιστικές λύσεις που αναζητούν οι καταναλωτές , λόγω της οικονομικής κρίσης και των περιορισμένων εισοδημάτων τους υπογράμμισε μεταξύ άλλων :
«Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα δεν πρέπει να σημαίνουν και χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Αυτό που πρέπει να αντιλαμβάνεται ένας καταναλωτής προτού αγοράσει ένα ασφαλιστήριο είναι η σχέση τιμής και κόστους βάσει των καλύψεων και των ορίων που χρειάζεται. Εκεί είναι και το επιπλέον στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε ως ασφαλιστική αγορά: να ενισχύσουμε την ασφαλιστική συνείδηση του κοινού μας ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς μπορεί να του προσφέρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς να λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά και μόνο την τιμή».

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *