Μακροπρόθεσμες αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά προβλέπει ο κ. Τζιουζέπε Τζιόρνο της AIG Ελλάς


Η εταιρική διακυβέρνηση και οι αλλαγές σε τομείς όπως η κανονιστική συμμόρφωση, η κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και οι εσωτερικοί έλεγχοι θα διαμορφώσουν το νέο τοπίο στην ασφαλιστική αγορά.
Την εκτίμηση αυτή έκανε στο «Το Βήμα» ο κ. Τζιουζέπε Τζιόρνο, διευθύνων σύμβουλος της AIG Ελλάς, επισημαίνοντας ότι «όπως και οι περισσότεροι κλάδοι της οικονομίας, η ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί ιδιαίτερα μεγάλες πιέσεις, ωστόσο έχει δείξει μεγάλη ανθεκτικότητα. Τα επόμενα χρόνια καθοριστικό ρόλο θα παίξει σίγουρα η εταιρική διακυβέρνηση: η κανονιστική συμμόρφωση, η κεφαλαιακή επάρκεια, αλλά και οι εσωτερικοί έλεγχοι που οι ίδιες οι εταιρείες θέτουν προκειμένου να εξασφαλίσουν τη φερεγγυότητά τους. Δεύτερος σημαντικός παράγοντας θα είναι η ευελιξία που θα δείξει ο ασφαλιστικός κλάδος.»
Αναφερόμενος στις φθηνές ασφαλιστικές λύσεις που αναζητούν οι καταναλωτές , λόγω της οικονομικής κρίσης και των περιορισμένων εισοδημάτων τους υπογράμμισε μεταξύ άλλων :
«Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα δεν πρέπει να σημαίνουν και χαμηλότερα επίπεδα ασφάλειας. Αυτό που πρέπει να αντιλαμβάνεται ένας καταναλωτής προτού αγοράσει ένα ασφαλιστήριο είναι η σχέση τιμής και κόστους βάσει των καλύψεων και των ορίων που χρειάζεται. Εκεί είναι και το επιπλέον στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε ως ασφαλιστική αγορά: να ενισχύσουμε την ασφαλιστική συνείδηση του κοινού μας ώστε να μπορεί να αντιληφθεί τι ακριβώς μπορεί να του προσφέρει ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο χωρίς να λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά και μόνο την τιμή».

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *