Μειωμένη κατά 10% η παραγωγή ασφαλίστρων στην ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων


Η παραγωγή ασφαλίστρων στον κλάδο ασφάλισης πληρωμάτων πλοίων μειώθηκε κατά 10,1% και έφτασε τα 4,0 εκατομμύρια € το 2012.
Παράλληλα, όλα τα παραγωγικά μεγέθη του κλάδου που καταγράφηκαν από την έρευνα της ΕΑΕΕ μειώθηκαν (προμήθειες, αποζημιώσεις, προβλέψεις).
Ο δείκτης ζημιών του κλάδου έμεινε σταθερός μεταξύ 44% με 45% την τελευταία διετία.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη τιμή του δείκτη αποτελεί μία από τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας δεκαετίας (2003-2012).
Ο δείκτης ζημιών και προμηθειών υπολογίζεται στο 55,3% για την οικονομική χρήση του 2012 (από 57,0% το 2011) και επίσης αποτελεί μία πολύ καλή επίδοση.
Σε σύγκριση εργασιών ενώ ο δείκτης ζημιών και προμηθειών κινείται σε παρόμοια επίπεδα. με τους λοιπούς κλάδους κατά Ζημιών για το 2011, η ασφάλιση πληρωμάτων πλοίων εμφανίζει ελαφρώς μεγαλύτερο δείκτη ζημιών αλλά μικρότερο κόστος πρόσκτησης
Τέλος, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις ως προς την παραγωγή ασφαλίστρων του κλάδου αυξήθηκαν και παρέμειναν υψηλότερες σε σχέση με την αντίστοιχη για τους λοιπούς κλάδους κατά ζημιών.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *