Μειωμένη κατά 10,5% η παραγωγή ασφαλίστρων Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2012

Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά με την παραγωγή ασφαλίστρων συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων συμβολαίων) και την επιστροφή ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ανά μήνα μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων-μελών της.
Στο πλαίσιο αυτό, ενσωματώθηκαν στην έρευνα τα στοιχεία μηνός Νοεμβρίου 2012. Συνολικά ανταποκρίθηκαν 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη οι οποίες συγκέντρωναν το 93,9% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,3% των ασφαλίσεων Ζωής το 2011.
Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις Ζωής και 51 στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεώτερες απαντήσεις, αλλά και των αντίστοιχων του έτους 2011 ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιμα), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων του ενδεκαμήνου (Ιανουαρίου-Νοεμβρίου) 2012 των ανωτέρω 62 επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες του ενδεκαμήνου 2011 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:
Παραγωγή ασφαλίστρων (€)Ιανουάριος – Νοέμβριος 2012
Μεταβολή ενδεκαμήνου 2012 έναντι ενδεκαμήνου 2011
Ασφαλίσεις Ζωής 1.745.945.853,28 -9,1%
Ασφαλίσεις κατά Ζημιών 2.189.661.079,79 -11,5% εκ των οποίων
Αστική ευθύνη οχημάτων 1.106.865.137,82 -14,0%
Λοιποί κλάδοι κατά Ζημιών 1.082.795.941,96 -8,8%
Σύνολο 3.935.606.933,07 -10,5%
Η εξέλιξη της μεταβολής της παραγωγής ασφαλίστρων διαμέσου των μηνών του 2012 αθροιστικά φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.
Αθροιστική μεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 2012
Ασφαλίσεις Ζωής Ασφαλίσεις κατά Ζημιών Σύνολο
Α’ τρίμηνο +2,4% -12,0% -6,0%
Α’ εξάμηνο -2,8% -11,4% -7,9%
Εννεάμηνο -6,8% -12,0% -9,8%
Ιανουάριος – Οκτώβριος -7,8% -11,9% -10,1%
Ιανουάριος – Νοέμβριος -9,1% -11,5% -10,5%
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία της έρευνας προκύπτουν από τις δηλώσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές. Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικόδιάστημα Ιανουαρίου 2011
Στους δύο πίνακες που ακολουθούν καταγράφονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παραγωγής ανά κλάδο ασφάλισης για το ενδεκάμηνο του 2012, καθώς και το ποσοστό μεταβολής έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2011.
Ασφαλίσεις Ζωής (€) Ιανουάριος – Νοέμβριος 2012 Μεταβολή
I. Ζωής 1.055.596.709,41 -10,4%
III. Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις 392.833.363,97 +10,7%
IV. Υγείας 57.407.150,85 +0,6%
VI. Κεφαλαιοποίησης 64.628,46 -9,2%
VII. Διαχείριση ομαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων 164.171.505,19 -30,4%
VIII. Ομαδικά προγράμματα πρόνοιας 75.872.495,40 -20,4%
Σύνολο 1.745.945.853,28 -9,1%
Σχετικά με τα παραπάνω, επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι αν αφαιρεθεί η επίδραση του κλάδου ΙΙΙ. Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις, η παραγωγή των ασφαλίσεων Ζωής συνολικά είναι μειωμένη κατά 13,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2011 ενώ, αντιστοίχως, η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (Ζωής και Ζημιών) είναι μειωμένη κατά12,3%.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *