Μειώθηκαν οι επιστροφές ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων συμβολαίων

Μειωμένες είναι οι ακυρώσεις ασφαλιστικών συμβολαίων μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2012 σε βασικούς κλάδους ζημιών και ζωής των ασφαλιστικών εταιριών .
Όπως προκύπτει από την εξαμηνιαία έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών για την παραγωγή ασφαλίστρων μέσα στο προηγούμενο 6μηνο από το άθροισμα των ποσών που επιστράφηκαν στους ασφαλισμένους λόγω ακυρώσεων συμβολαίων/καλύψεων για το μη δεδουλευμένο τμήμα του συμβολαίου ( εκτός εξαγορών ή λήξης ασφαλιστικών συμβολαίων) στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών με εξαίρεση το μήνα Φεβρουάριο, οι επιστροφές ασφαλίστρων κινούνται συνεχώς σε χαμηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχους μήνες του 2012.
Στις ασφαλίσεις περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζημιών αγαθών και διαφόρων χρηματικών απωλειών), οι επιστροφές συνεχίζουν να κινούνται με παρόμοιο τρόπο με αυτόν που κινούνταν το 2012, παρουσιάζοντας μεγάλη άνοδο μόνο το μήνα Φεβρουάριο.
Στις Ασφαλίσεις Ζωής στον κλάδο ζωής, οι επιστροφές ασφαλίστρων το 2013 κινήθηκαν χαμηλότερα από το 2012 με πτωτική τάση και στον κλάδο Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις παρατηρήθηκε μείωση των επιστροφών ασφαλίστρων και σταθεροποίηση.

Μοιραστείτε το !


Ένα Σχόλιο - Γράψε ένα σχόλιο

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *