Μειώθηκαν τα τροχαία ατυχήματα με αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες


Μεγάλη είναι η μείωση που παρουσίασαν το 2012 τα διεθνή τροχαία ατυχήματα που αφορούν το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης λόγω της μείωσης της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, ως επακόλουθο της οικονομικής κρίσης.

Ατυχήματα στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης, το έτος 2012 ο συνολικός αριθμός των δηλωθέντων ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα ανήλθε σε 3.983 έναντι 4.773 το έτος 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 16,55 %. Ο διακανονισμός των 3.675 εξ αυτών των ατυχημάτων ανατέθηκε στους διορισμένους ανταποκριτές των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ το διακανονισμό των υπολειπόμενων 308 ζημιών ανέλαβε το Γραφείο διά των υπηρεσιών του ή των διακανονιστών του.

Οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν μέσω των ανταποκριτών και του Γραφείου από αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες για την αποζημίωση Ελλήνων παθόντων από ατυχήματα με αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας ανήλθαν στο ποσό των €18.000.000, που είναι σημαντικό και δείχνει ότι τα ατυχήματα αυτά είναι πολύ σοβαρά.

Στα ατυχήματα που προκαλούνται στην Ελλάδα από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες την πρώτη θέση κατέχουν σταθερά τα ατυχήματα από Βουλγαρικά αυτοκίνητα που ανήλθαν στα 1.477 και αποτελούν το 37% του συνόλου ων ατυχημάτων. Ακολουθούν τα ατυχήματα από γερμανικά αυτοκίνητα με το 14% των ατυχημάτων, από ρουμανικά με το 8% και από αλβανικά με το 7%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα ατυχήματα από οχήματα με βουλγαρικές πινακίδες μειώθηκαν και φέτος κατά 11,29% (πέρυσι σημείωσαν μείωση του 9%), το ποσοστό που κατέχουν ετησίως επί του συνόλου των ζημιών που προκαλούνται στην Ελλάδα από αλλοδαπά οχήματα συνεχώς αυξάνεται: το 2011 το κατείχαν το 34,88%, ενώ το 2012 το 37,08%.

Ατυχήματα στο εξωτερικό
Τα ατυχήματα στο εξωτερικό από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες, που διακανονίστηκαν από τα αλλοδαπά Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης και τους ανταποκριτές – διακανονιστές τους, ανήλθαν στα 981 το 2012 έναντι 1.374 το έτος 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 28,6%. Στο πιο πάνω νούμερο δεν περιλαμβάνονται τα ατυχήματα στην Αλβανία, η οποία δεν έδωσε στοιχεία. Εάν κατά προσέγγιση υπολογιστούν και αυτά, το σύνολο των ατυχημάτων μπορεί να εκτιμηθεί στα 1.161, παρουσιάζοντας μείωση κατ’ εκτίμηση της τάξεως του 16%.

Μεταξύ των χωρών στις οποίες συμβαίνουν τα περισσότερα ατυχήματα από αυτοκίνητα με ελληνικές πινακίδες, φέτος περνά με μικρή διαφορά η Γερμανία στην πρώτη θέση, με το 17,75% των ατυχημάτων, ακολουθεί η Ιταλία με το 17,50% των ατυχημάτων και την τρίτη θέση μοιράζονται η Βουλγαρία, η Γαλλία και η Ρουμανία με ποσοστά 6% η καθεμία. Σημειώνεται δε ότι στη Γερμανία παρατηρείται σταθερά αυξητική τάση.

Τέλος, συνεχίστηκε από το Γ.Δ.Α. εντός του 2012 η καταβολή αποζημιώσεων στο εξωτερικό για λογαριασμό των εταιρειών των οποίων ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας καθώς και για ανασφάλιστα οχήματα. Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις του Γραφείου μόνο εντός του 2012 για εταιρείες των οποίων ανακλήθηκε η άδεια ανήλθαν στα € 355.504,00 (39 ζημίες) και για ανασφάλιστα στα € 310.424,00 (10 ζημιές), δηλαδή συνολικά στα € 665.928,00.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *