Μειώθηκε η παραγωγή Ασφάλισης Μεταφερομένων εμπορευμάτων 2011

Η παραγωγή του κλάδου των Μεταφερoμένων εμπορευμάτων μειώθηκε κατά 16,2% κατά τη διάρκεια του 2011 και έφτασε τα 28,2 εκατομμύρια €. Παράλληλα, ο δείκτης ζημιών του κλάδου μειώθηκε στο 26,3%, από 36,8% το 2010.
Η μέση πληρωθείσα ζημιά σημείωσε νέα μείωση στα 1.808 € από 2.256 € το 2010, ενώ η μέση εκκρεμής ζημιά σημείωσε νέα άνοδο από τα 6.036 € το 2010 στα 6.740 € το 2011.
Από τη μελέτη των στοιχείων για το οικονομικό έτος 2011, διαπιστώνεται αύξηση των εκκρεμών αποζημιώσεων ως ποσοστό της παραγωγής ασφαλίστρων από το 59,5% το 2010 στο 79,6% το 2011. Παρομοίως, οι εκκρεμείς αποζημιώσεις αυξήθηκαν ως ποσοστό των ζημιών οι συνέβησαν κατά τη διάρκεια του έτους από το 159,2% το 2010 στο 288,2% το 2011 24,7
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της μεθόδου chain-ladder η οποία μελετά την εξέλιξη των αποζημιώσεων του κλάδου, η αποθεματοποίηση των εκκρεμών ζημιών κινείται σε ικανοποιητικά επίπεδα καθ’όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Η ίδια μέθοδος εκτιμά το δείκτη ζημιών στο 28,5% και τη μέση ζημιά στα 2.542 € για το 2011.
Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από έρευνα της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιριών

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *