Μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών η INTERAMERICAN σε δείκτες βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας

Σημαντικές διακρίσεις πέτυχε η INTERAMERICAN στο πλαίσιο του θεσμού «BRAVO 2012», που διεξήχθη φέτος για τρίτη χρονιά από το Quality Net Foundation – δίκτυο υπεύθυνων οργανισμών και ενεργών πολιτών. Ο θεσμός προωθεί τον διάλογο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αξιολογώντας και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Με βάση τον σύνθετο Δείκτη Αντίληψης (Perception Index) των κοινωνικών εταίρων για τα βασικά ζητήματα που παρουσιάζονται στους Απολογισμούς Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων, η εταιρεία αναδείχθηκε στην πρώτη σειρά διάκρισης σε δύο κατηγορίες: στη διακυβέρνηση και στο ανθρώπινο δυναμικό. Τα αποτελέσματα προέκυψαν από τον διάλογο που ανέπτυξαν, επί της πληρότητας των πληροφοριών 34 συνολικά Απολογισμών ΕΚΕ, 120 κοινωνικοί εταίροι – αξιολογητές, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπρόσωποι της πολιτείας, επιχειρηματικοί και επαγγελματικοί φορείς, ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας.

Περισσότερο σημαντική υπό τις σημερινές συνθήκες αβεβαιότητας στην αγορά κρίνεται η διάκριση της INTERAMERICAN μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών ως προς τον Δείκτη Βιωσιμότητας (Sustainability Index). Ο δείκτης εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά φέτος και αφορά στην τεχνική αξιολόγηση της δημοσιοποίησης στοιχείων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιωσιμότητας, όπως παρουσιάζονται στους Απολογισμούς. Η σύνθεση του Δείκτη Βιωσιμότητας αποτελεί προϊόν συνεργασίας του QNF με ομάδα εγκρίτων καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Εκτός της INTERAMERICAN, στον Δείκτη Βιωσιμότητας διακρίθηκαν ως καλύτεροι και οι Απολογισμοί των εταιρειών COCA COLA 3E, COSMOTE, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ, VODAFONE, WIND, ΤΙΤΑΝ, ΧΑΛΚΟΡ, ΕΛΒΑΛ, ΟΤΕ, ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *