Μεταστροφή αρνητικότητας και διαμόρφωση θετικών στάσεων – συνθηκών ανάπτυξης των πωλήσεων

Το αρνητικό πρόσημο έχει μεγάλη δύναμη. Όταν προσθέτουμε αρνητικούς αριθμούς σε θετικούς, το άθροισμά τους μικραίνει. Όταν πολλαπλασιάζουμε αρνητικούς αριθμούς με θετικούς, το γινόμενό τους είναι κι αυτό αρνητικό.
Στη ζωή μας, τείνουμε να θυμόμαστε αρνητικά γεγονότα, πολύ περισσότερο από θετικά. Στις σχέσεις μας με συνανθρώπους μας, αρκούν λίγες αρνητικές στιγμές για να χαλάσουν την διάθεσή μας, επί πολλές ώρες ή επί πολλές ημέρες. Στις ειδήσεις, παρακολουθούμε αρνητικά γεγονότα να καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του δελτίου, ενώ καλές ειδήσεις ή θετικά γεγονότα «περνούν» σχεδόν ασχολίαστα.
Όλα αυτά επιδρούν στην ψυχολογία μας, την επηρεάζουν, μας «στενεύουν», μας στεναχωρούν, μας κάνουν να σκεπτόμαστε αρνητικά και να νοιώθουμε συναισθήματα απογοήτευσης ή αποθάρρυνσης.Το «αποτύπωμα» στο ηθικό μας, στη συμπεριφορά μας, στην ενέργειά μας και στην «αύρα» μας, στη δουλειά μας την ίδια, δεν μπορεί παρά να είναι και αυτό αρνητικό.
Καθ΄ όλη την τελευταία δεκαετία, στα χρόνια της οικονομικής κρίσης, η δύναμη του αρνητικού προσήμου έχει ενταθεί και το φορτίο και το βάρος του έχουν αυξηθεί, ώστε να μας επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο, να «σφίγγουν» τις δυνατότητές μας και να θέτουν σε κίνδυνο την αποτελεσματικότητά μας και την απόδοση της εργασίας μας.
• Μπορούμε να μείνουμε έξω από τις επιδράσεις του αρνητικού προσήμου;
• Μπορούμε να αναπτύξουμε δυνάμεις αντιμετώπισης των αρνητικών σκέψεων;
• Μπορούμε να διαμορφώσουμε θετική στάση έναντι των γεγονότων της καθημερινότητάς μας;
• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν θετικά την ψυχολογίας μας και πώς τους καθιστούμε κυρίαρχους στην σκέψη μας και τη ζωή μας;
• Υπάρχει μοντέλο θετικής αντιμετώπισης των πραγμάτων και ποιες είναι οι συνιστώσες του;
• Πως αποκλείουμε αρνητικούς παράγοντες από το περιβάλλον μας, τη σκέψη μας και τη ζωή μας;
• Πώς μετατρέπουμε την ενδεχόμενη αρνητικότητα σε θετική δύναμη και στάση;
• Πως μεταλαμπαδεύουμε θετικές διαστάσεις στον περίγυρό μας;
• Πώς επηρεάζουμε τον περίγυρό μας, την οικογένειά μας, τους συνεργάτες μας και τους πελάτες μας κατά τρόπο θετικό;
• Πως η θετική στάση αυξάνει την παραγωγικότητά μας, την αποτελεσματικότητά μας και την απόδοση της εργασίας μας;
Το εν λόγω εκπαιδευτικό σεμινάριο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών, απαντά αναλυτικά και εμπεριστατωμένα στα προηγούμενα ερωτήματα και προτείνει τεκμηριωμένους και εφαρμοσμένους τρόπους υπέρβασης του αρνητικού προσήμου και ισχυροποίησης των θετικών μας χαρακτηριστικών, προς όφελος της ψυχολογίας μας, του ηθικού μας, της ποιότητας των σχέσεών μας, της αποτελεσματικότητας της δουλειάς μας και της ουσιαστικής καλυτέρευσης αυτής της ίδιας της ζωής μας.
Αναλυτικά, οι θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού σεμιναρίου έχουν ως εξής:
α. ΜΗΠΩΣ ΕΛΚΟΥΜΕ ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΔΙΕΠΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;
• Η νοοτροπία μας και οι παράγοντες διαμόρφωσής της
• Θετική σκέψη και επιδραστικοί παράγοντες
• Αρνητικά μηνύματα και οι επιπτώσεις τους
• Η έννοια της απροθυμίας ή το σύνδρομο της παραίτησης από μια πορεία επιτυχίας
• Δύσκολες συναλλαγές και η θέση μας σε αυτές
• «Εργαλεία» αυτογνωσίας και διαχείρισης δύσκολων συναλλαγών

β. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΑΣ
• Αντιρρήσεις ή τι έχει συμβεί προηγουμένως για να φτάσουμε σε αυτές;
• Δημιουργική διαχείριση συναισθημάτων
• Αντιμετώπιση της απογοήτευσης και των επιπτώσεών της
• Ενίσχυση «αποθεμάτων» προσωπικής και επαγγελματικής δύναμης
• Ποιότητα εργασιακής εμπειρίας και ανάπτυξη πολύτιμων δεξιοτήτων
• Αντανακλαστικές αντιδράσεις και διαχείριση άγχους στην καθημερινότητά μας

γ. Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
• Εφαρμογές Συμβουλευτικής προς τους πελάτες μας (Συμβουλευτικές Πωλήσεις)
• Εφαρμογές Συμβουλευτικής στο περιβάλλον εργασίας μας (Θετικές Σχέσεις με συναδέλφους μας, προϊσταμένους, υφισταμένους και συνεργάτες μας)
• Εφαρμογές Συμβουλευτικής και Αυτοβελτίωσης στο οικογενειακό μας περιβάλλον και στον κοινωνικό μας περίγυρο

δ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΩΝ ΖΩΗΣ
• Πώς ενισχύουμε τη θετική αύρα
• Πως «καλλιεργούμε» τη θετική μας νοοτροπία
• Πώς εντάσσουμε τον περίγυρό μας στη θετική μας αντίληψη

Σε ποιους απευθύνεται
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε:
α. Διοικητικούς Υπαλλήλους και Στελέχη που επιθυμούν να λειτουργούν σωστά με ισχυρή ψυχολογία και δημιουργική στάση σε απαιτητικά περιβάλλοντα εργασίας, να τα επηρεάζουν θετικά και να διαμορφώνουν άριστες συνθήκες συνεργασίας, συνεργιών και team belongingness.
β. Υπαλλήλους, Στελέχη και Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές όλων των βαθμίδων, που επιθυμούν να διαχειρίζονται ακόμη πιο σωστά και να αναπτύσσουν ακόμη πιο πολύ τις πιο αποδοτικές και υγιείς σχέσεις με τους συναδέλφους, τους υφισταμένους, τους προϊσταμένους, τους πελάτες και τους συνεργάτες τους.
γ. Στελέχη Management Ασφαλιστικών Εταιρειών, Εταιρειών Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης και Τραπεζών, που καλούνται να διαμορφώνουν θετικό «κλίμα» εργασίας και να αναπτύσσουν δημιουργικές συνεργασίες και συνέργιες, παρά τις δυσκολίες των καιρών και τις επιπτώσεις των διατρεχόμενων συνθηκών αβεβαιότητας.
δ. Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές της πρώτης γραμμής (Ασφαλιστικούς Συμβούλους, Financial Planners, Πράκτορες και Μεσίτες Ασφαλίσεων), που καλούνται να διατηρούν ψηλά την ψυχολογία τους και το ηθικό τους, να επηρεάζουν θετικά τους πελάτες τους και να διαμορφώνουν δημιουργικές συνθήκες συνεργασίας μαζί τους.
ε. Σε όσους επιθυμούν να «μεταβούν» από συνθήκες ανησυχίας σε καλές συνθήκες βεβαιότητας και αυτοπεποίθησης, με «όχημα» την στέρεη ψυχολογία, την υγιή αντίληψη των καταστάσεων και την θετική αντιμετώπιση των διαστάσεων της ζωής, προσωπικής, οικογενειακής και επαγγελματικής.

Στόχοι Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:
• Να παρουσιάσει στο εκπαιδευτικό κοινό τους παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχολογία μας και να τους αναγνωρίσει σε δυσμενείς ή θετικούς, ώστε οι πρώτοι να αποτρέπονται ή να προλαμβάνονται και οι δεύτεροι να ενισχύονται και να «καλλιεργούνται», προς όφελος της διαμόρφωσης θετικής φιλοσοφίας ζωής και υψηλού ηθικού
• Να εμφυσήσει στο εκπαιδευτικό κοινό την αξία και τη δύναμη των καλών συναισθημάτων, στην κατανόηση των ανθρώπινων σχέσεων και των εργασιακών ισορροπιών
• Να εξοικειώσει τους εκπαιδευόμενους με τρόπους σωστής, υγιούς και αποτελεσματικής διαχείρισης καταστάσεων άγχους, αλλαγών και πιέσεων, προς όφελος μιας άριστης ψυχικής ισορροπίας και μιας θετικής αντίληψης όλων των πλευρών της ζωής μας
• Να τους καθοδηγήσει στη διαμόρφωση κατάλληλων ισορροπιών, σωστών διαπροσωπικών σχέσεων και συνθηκών θετικής ψυχολογίας
• Να τους εγγυηθεί πρόοδο στο εργασιακό τους περιβάλλον, δια της κατανόησης και της κατάλληλης διαχείρισης των δυναμικών παραγόντων που το συνθέτουν
• Να επιτρέψει στο εκπαιδευτικό κοινό την ανάπτυξη καλών δυνάμεων ηγεσίας και θετικών στάσεων ζωής και συμπεριφοράς, ως παραγόντων καλής ισορροπίας, αρμονίας, επιτυχίας και ευτυχίας

Εισηγητές Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου
Εισηγητές του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι:

ο κος Σπύρος Λευθεριώτης, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, με υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς Ψυχολογίας των Πωλήσεων, Επικοινωνίας και Διοίκησης Πωλήσεων. Ο κ. Λευθεριώτης είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Είναι σήμερα Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Bonum Terrae A.E, ενώ έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων και Marketing της Εθνικής Ασφαλιστικής, Πρόεδρος Επικουρικού Κεφαλαίου Τροχαίων Ατυχημάτων και Γενικός Διευθυντής του Ε.Ι.Α.Σ.
και η κα Ράνια Τσάβαλου, Εργασιακή και Συμβουλευτική Ψυχολόγος, M.A in Psychology του Middlesex University και πτυχιούχος Ασφαλιστικής Επιστήμης και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η κα Τσάβαλου διαθέτει σημαντική εξειδίκευση επί θεμάτων Συναισθηματικής Νοημοσύνης και Ενσυναίσθησης, καθώς και πολυετή εμπειρία επί θεμάτων Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής Ζωής.
Κόστος Συμμετοχής

Εταιρείες – Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €100
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €70 ανά συμμετοχή
Εταιρείες – μη Μέλη ΕΙΑΣ
• εξατομικευμένες συμμετοχές: €130
• πολλαπλές συμμετοχές (άνω των τριών): €100 ανά συμμετοχή

Αιτήσεις Συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *