Με αγωγή το Ιατρικό Αθηνών κατά της La Vie Assurance για 1.745 εκατ ευρώ


Αγωγή κατά της La Vie Assurance έχει καταθέσει το Ιατρικό Αθηνών ώστε να κατοχυρώσει απαίτηση ύψους 1,745 εκατ. από την ασφαλιστική εταιρία, της οποίας η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Σχετική ανακοίνωση της εταιρίας αναφέρει :

1. Σχετικά με την απαίτηση 1,745 εκατ. ευρώ από τη La Vie Assurance, η Εταιρεία, εντός της χρήσεως 2012, σχημάτισε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της, ύψους 909 χιλιάδων ευρώ (οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου, 30/9/2013).

47362. Η Εταιρεία με την από 17/2/2014, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αγωγή της κατά της La Vie Assurance, νομίμως εγερθείσα, δια της καταθέσεως και επιδόσεώς της (Αριθμός Γενικής Κατάθεσης 22500/2014 και Αριθμός Δικογράφου 622/2014), αιτείται την επιδίκαση σ΄ αυτήν του ανωτέρω ποσού νομιμοτόκως και μέχρις εξοφλήσεως.

3. Υπό την προϋπόθεση ευδοκίμησης της ως άνω αναφερομένης αγωγής, η οποία βασίμως εκτιμάται ότι θα γίνει δεκτή, θα απαιτήσει το επιδικασθησόμενο ποσό από την La Vie Assurance σύμφωνα με τον νόμο, που επιτρέπει ικανοποίηση της επιδικασθείσας απαίτησης και μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής εταιρείας, όπως ακριβώς συνέβη και με την απαίτηση της εταιρείας κατά των ασφαλιστικών εταιρειών «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ» και «Commercial Value ΑΕΓΑ», των οποίων η άδεια λειτουργίας ανακλήθηκε.

4. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά, ότι η πρόβλεψη € 909 χιλ. ευρώ που σχηματίσθηκε εντός της οικονομικής χρήσης 2012 είναι επαρκής και ότι η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της La Vie Assurance ουδεμία άλλη επίπτωση θα έχει στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για την οικονομική χρήση 2013.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

1 Comment

  1. δηλ….το Ιατρικό Αθηνών, κάνει καταγγελία στον…ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΟΥ!!!! (ως οφείλετε να γνωρίζετε, κύριος μέτοχος της LA VIE, ηταν ο κ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ!
    ο λόγος που κάνει καταγγελία, είναι για να τα “τσεπώσει” τα σπασμένα του, από το εγγυητικό ταμείο κλάδου ζωής!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *