Με θετικό πρόσημο η παραγωγή ασφαλίστρων στο εννεάμηνο του 2016

Αύξηση παραγωγής ασφαλίστρων τόσο για το κλάδο ζημιών, όσο και για το κλάδο ζωής έδειξαν τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος για το ΄πρώτο εννεάμηνο του 2016, γεγονός που δείχνει ότι διαφαίνονται θετικά τα αποτελέσματα της χρονιάς.

67547754422
Ειδικότερα η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) πραγματοποίησε μελέτη για την Παραγωγή Ασφαλίστρων εννεαμήνου 2016. Στην έρευνα συμμετείχαν 56 ασφαλιστικές επιχειρήσεις- μέλη της ΕΑΕΕ οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 97,1% περίπου της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.
Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω εταιριών για το εννεάμηνο του 2016 με τις αντίστοιχες του 2015 προκύπτει ότι η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων παρουσίασε αύξηση 1,3% ανερχόμενη τελικά στα € 2,79 δισ.
Οι Ασφαλίσεις Ζωής ανέρχονται σε € 1,39 δισ., σημειώνοντας αύξηση 1,4%.
Οι Ασφαλίσεις Ζημιών ανέρχονται σε € 1,40 δισ., με αύξηση 1,3%.
Ο κ. Α. Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της μελέτης ανέφερε :
«Το εννεάμηνο του 2016 είναι η πρώτη χρονική περίοδος που η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλιστικών εταιριών – μελών της ΕΑΕΕ καταγράφει σωρευτικά αύξηση (+1,3%), σε σχέση με τα αρνητικά αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου. Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, τα μηνύματα για την πορεία της ασφαλιστικής αγοράς το 2016 διαφαίνονται θετικά, καθώς η παραγωγή ασφαλίστρων των τελευταίων τριών μηνών κινείται ανοδικά. Είμαστε αισιόδοξοι ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα μέχρι το τέλος του έτους και η παραγωγή ασφαλίστρων του 2016 θα κλείσει με θετικό πρόσημο.
Σε κάθε περίπτωση τα περιθώρια ανάπτυξης της ασφαλιστικής αγοράς στην Ελλάδα παραμένουν μεγάλα και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε για να προσεγγίσουμε τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Στόχος μας παραμένει η συνεργασία με το Κράτος προκειμένου η Ιδιωτική Ασφάλιση να συνδράμει την Πολιτεία σε κρίσιμους τομείς όπως οι συντάξεις και η υγεία προς όφελος όλων των μερών αλλά κυρίως των πολιτών.».
Πρόσβαση στη Μελέτη εδώ

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *