Με νέα προϊόντα , με στόχο νέας παραγωγής στα 30 εκατ ευρω και νέες ψηφιακές υπηρεσίες η Εθνική Ασφαλιστική «σχεδιάζει το μέλλον»

Η πρώτη Ασφαλιστική Εταιρία της Αγοράς θέτει φιλόδοξους στόχους για νέα παραγωγή 30 εκατ. ευρώ μέσα στην τρέχουσα χρήση 2015, ενώ παράλληλα ψηφιοποιεί τις υπηρεσίες της προς όφελος των πελατών και των μετόχων της και διαμορφώνει νέα προϊόντα που απαντούν στις καινούριες και πολλαπλάσιες ανάγκες μιας αγοράς που ζητά λύσεις.
120418

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τη θυγατρική της

Τις εργασίες του συνεδρίου χαιρέτησε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης. Εξέφρασε την πεποίθησή του πως η Εταιρία θα ξεπεράσει τους στόχους της, σημειώνοντας πως ο Όμιλος της ΕΤΕ στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις την Εθνική Ασφαλιστική σε αυτό το «δρόμο αντοχής» που ήδη έχει αποφέρει αποτελέσματα.

«Να κοιτάξουμε το μέλλον με μια ματιά από το παρελθόν» είπε ο κ. Φραγκιαδάκης και κάλεσε το δυναμικό της Εταιρίας να δημιουργήσει μαζί με την Τράπεζα μία «Ρόκ Όπερα». «Πάμε δυνατά» κατέληξε.

Συνεισφορά της ιδιωτική ασφάλισης στην ανάκαμψη της οικονομίας

Την ανάγκη για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, στην οικονομία το οποίο θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, κατέγραψε ο Πρόεδρος της Εταιρίας κ. Δημήτρης Δημόπουλος. Εξέφρασε την πεποίθησή του πως η ιδιωτική ασφάλιση μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας έχοντας ουσιαστικό ρόλο σε δύο κρίσιμους τομείς που είναι η υγεία και το συνταξιοδοτικό. Αναφερόμενος στα επιτεύγματα της Εταιρίας ο κ. Δημόπουλος σημείωσε ότι η κερδοφορία εξακολουθεί και διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ξεπερνώντας τα 105 εκατ. ευρώ, ότι παρουσιάζεται πλεόνασμα περιθωρίου φερεγγυότητας ύψους 595 εκατ. ευρώ και πως η νέα παραγωγή σε ετησιοποιημένα ασφάλιστρα των ατομικών Ζωής έφθασε πέρυσι στα 40,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις ξεπερνούν τα 369 εκατ. ευρώ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η Εθνική Ασφαλιστική, διατηρώντας τις θετικές αποδόσεις στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στις εξελίξεις της ασφαλιστικής αγοράς αναπτύσσοντας τα δίκτυα της, επενδύοντας στο προσωπικό της και στηρίζοντας τους πελάτες της. Στο πλαίσιο αυτό και με την αρωγή της μητρικής της, της Εθνικής Τράπεζας, θα διαδραματίσει το δικό της ρόλο στην επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας» κατέληξε.

Εθνική Ασφαλιστική στην αιχμή της τεχνολογίας

Η νέα ψηφιακή εποχή δεν αποτελεί μόνον πρόκληση αποτελεί και μεγάλη ευκαιρία για ανάπτυξη εργασιών. Η προσαρμογή της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι άμεση και αποτελεσματική όπως σημείωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας, κ. Σπύρος Μαυρόγαλος, κατά την διάρκεια της ομιλίας του στο Συνέδριο.

Ο ίδιος εντόπισε 4 κυρίαρχες παραμέτρους που επηρεάζουν καθοριστικά την ασφαλιστική αγορά:

Τεχνολογία / δεδομένα / πληροφορίες
Νέοι κίνδυνοι
Αλλαγές στο εποπτικό πλαίσιο
Χρηματοοικονομικό περιβάλλον (επιτόκια, διαθέσιμα κεφάλαια κτλ)
Με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού, τη βελτίωση της εικόνας και την εξοικείωση του καταναλωτή με την Εταιρία, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές της, η Εθνική Ασφαλιστική απέκτησε εταιρική σελίδα στο Facebook και στο Linkedin. Επόμενο βήμα είναι η σταδιακή χρήση αυτών των μέσων ως κανάλι εξυπηρέτησης των πελατών της αλλά και ως εργαλείο marketing είπε ο κ. Μαυρόγαλος. Το μέλλον της αγοράς επιβάλλει το διαχωρισμό του πελατολογίου, την εξατομίκευση, τη δημιουργία λύσεων για ειδικές ομάδες πελατών.

H Εταιρία προχωράει ταχύτατα στην αλλαγή και ενίσχυση των τεχνολογικών της υποδομών. Δημιουργεί το νέο πληροφορικό σύστημα το Anelixis, που θα επιτρέψει αποτελεσματικότερη διαχείριση των κεφαλαίων της. Σχεδιάζονται νέες λειτουργικές λύσεις, τόσο στη Ζωή όσο και στο Αυτοκίνητο.

Με ειδική τηλεφωνική γραμμή η Εταιρία θα επεξεργάζεται και θα προωθεί τα αιτήματα του δικτύου της, ενισχύοντας τη δυνατότητα των ασφαλιστών να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους.

Σε όλους τους οδηγούς, πελάτες ή μη, η Εταιρία προσφέρει μία νέα εφαρμογή για συσκευές κινητής τηλεφωνίας (mobile application), τον «Ethnodigo» που σχεδιάστηκε ώστε να παρέχει πρακτικές πληροφορίες, όπως η κίνηση στους δρόμους, σημεία ενδιαφέροντος στην περιοχή, ενώ οι χρήστες του θα λαμβάνουν ενημερώσεις για μια σειρά προνομίων που δικαιούνται. Θα υπάρχει on line πρόσβαση, που θα επιτρέπει στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής να παρακολουθούν τα συμβόλαια και τις καλύψεις τους, να λαμβάνουν ειδοποιήσεις και να παρακολουθούν την εξέλιξη της αποζημίωσής τους στον κλάδο αυτοκινήτων.

“Εθνικό Κεφάλαιο” η Εθνική ΑΕΕΓΑ

Τη φυγή προς τα μπρος επέλεξε η Εθνική Ασφαλιστική πραγματοποιώντας σημαντικές επενδύσεις για να αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομική συγκυρία τόνισε ο κ. Θεοφάνης Παναγιωτόπουλος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Εταιρία κατάφερε έτσι και αξιοποίησε τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, κινήθηκε άμεσα αναμορφώνοντας το μοντέλο λειτουργίας της, δίνοντας έμφαση στις πωλήσεις και υιοθετώντας αμιγώς πελατοκεντρική προσέγγιση.

Ο κ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την ανάγκη ανάπτυξης του cross selling που αποτελεί το βασικό εργαλείο αύξησης των συνολικών πωλήσεων της Εταιρίας. Ο κάθε ασφαλιστής, όπως ο ίδιος τόνισε, θα πρέπει πρώτα να εξετάσει τις δυνατότητες ανάπτυξης εργασιών μέσα από το δικό του πελατολόγιο καθώς μάλιστα έχει στη διάθεσή του τα εργαλεία τεχνολογίας που του προσφέρει η ίδια η Εταιρία. Με τον τρόπο αυτόν άλλωστε, ενισχύει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο. Ο κ. Παναγιωτόπουλος μίλησε για τη δημιουργία και τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επιχειρηματικών πελατών και την καθιέρωση, για πρώτη φορά στην ασφαλιστική αγορά, του θεσμού του Relationship Manager. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης διεύθυνσης ήταν εξαιρετικά τόσο ως προς την αύξηση των ασφαλίστρων όσο και ως προς την προσέλκυση νέων μεγάλων πελατών.

Χαρακτήρισε τέλος επιτυχημένη την αναδιάρθρωση των δομών της Γενικής Διεύθυνσης Πωλήσεων της Εταιρίας. “Χρέος μας σήμερα” κατέληξε, είναι να επιβεβαιώσουμε, για μία ακόμα φορά στο μέτοχο, ότι η Εθνική Ασφαλιστική μπορεί να διατηρήσει την Ελληνικότητά της και να προχωρήσει αυτόνομα ως η σημαντικότερη θυγατρική του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.

Η Εθνική Ασφαλιστική πρωτοπορεί σε προϊόντα και μεθόδους

Στόχο τα 30 εκατ. ευρώ νέα παραγωγή για το 2015, έθεσε ο Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Γιώργος Ζαφείρης, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Εταιρίας. Στο πλαίσιο της ομιλίας του παρουσίασε στο δίκτυο τα νέα προϊόντα αιχμής της Εταιρίας: το ευέλικτο νοσοκομειακό πρόγραμμα FULL με ετήσιο όριο κάλυψης που μπορεί να φτάσει το €1.500.000 και το νέο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Με το FULL ο ασφαλισμένος, μπορεί να επιλέξει ελεύθερα νοσοκομείο και γιατρό, ενώ του δίνεται η δυνατότητα μέσα από έξι διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής, να διαμορφώσει το καταλληλότερο για το εισόδημά του ασφάλιστρο. Μεταξύ των παροχών του FULL συγκαταλέγονται το ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας, το Χειρουργικό Επίδομα, ακόμη και χωρίς χρήση του προγράμματος, καθώς και ιατρικές πράξεις χωρίς νοσηλεία έως €1.000 ευρώ τον χρόνο στα συμβεβλημένα νοσοκομεία. Το FULL συμπληρώνει με τρόπο αποτελεσματικό την κοινωνική ασφάλιση, ενώ παρέχει και διευρυμένες καλύψεις, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την δυνατότητα επιλογής του ορίου που αφορά στις διαγνωστικές εξετάσεις, ένα ετήσιο τσεκ απ ή προγεννητικού έλεγχο, οδοντιατρική και φυσιοθεραπευτική φροντίδα, καθώς και κατ’ οίκον νοσηλεία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κ. Γ. Ζαφείρη, η Εταιρία διαμορφώνει ένα ανάλογης ευρύτητας και ευελιξίας πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, σε συνεργασία με την BIOΪΑΤΡΙΚΗ.

Στη συνέχεια, ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρίας ανέλυσε την εφαρμογή ΕΘΝΙΚΗ FORCE, μία εμπεριστατωμένη ψηφιακή πλατφόρμα που επιτρέπει στους συνεργάτες της ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής να έχουν, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε βρίσκονται, μία πλήρη εικόνα του χαρτοφυλακίου τους τόσο συνολικά όσο και ανά ασφαλισμένο. Στόχος της εφαρμογής είναι να διευκολυνθεί περαιτέρω η καλύτερη εξυπηρέτηση του πελατολογίου, αλλά και να επιτευχθεί η μέγιστη αξιοποίησή του, μέσω του cross selling. Ο κ. Γ. Ζαφείρης αναφέρθηκε στην συντονισμένη προσπάθεια που πραγματοποιείται σε πολλαπλά επίπεδα και που στόχο έχει την περαιτέρω μείωση της γραφειοκρατίας, ειδικά σε ό,τι αφορά στα ζητήματα του δικτύου πωλήσεων.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την σημασία της ανάπτυξης των εργασιών και της συνεχούς ισχυροποίησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, επισημαίνοντας ότι προς την κατεύθυνση αυτή, όχι μόνο η Εταιρία, αλλά και στο σύνολό της η ασφαλιστική αγορά, θα χρειαστεί περισσότερους και πιο εξειδικευμένους ασφαλιστικούς συμβούλους. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύτηκε πως η Εθνική Ασφαλιστική θα συνεχίσει ακόμη πιο εντατικά να επενδύει στην εκπαίδευση και στην ενδυνάμωση των ανθρώπων της, καθώς και σε τεχνολογίες που θα διευκολύνουν την αύξηση των εργασιών τους.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *