Με 32,55% το ΤΧΣ στην Ευρωπαϊκή Πίστη μέσω Τράπεζας Πειραιώς


Στο 32,55% ανήλθε το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το έμμεσο ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ αντιστοιχεί σε 8.953.800 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές της εταιρείας Ευρωπαϊκή Πίστη.
Η μεταβολή της συμμετοχής προέκυψε, λόγω απόκτησης από το Ταμείο μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ συνεπεία συμμετοχής του στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *