Μονόδρομος η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής απαντά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε


Η Εθνική Τράπεζα έχει δεσμευθεί για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και άλλες ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη πουλήσει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του, ως μέρος των σχεδίων αναδιάρθρωσης τους, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού προς τον Σύλλογο των Υπαλλήλων


Δείτε την σχετική απάντηση όπως δόθηκε στην δημοσιότητα από τον Σύλλογο των Υπαλλήλων της Εθνικής Ασφαλιστικής

Θέμα: SA.34824 (2014 / MX), SA. 43365 (2015 / N) – Απάντηση στην επιστολή της 17ης Φεβρουαρίου 2017, με θέμα την πώληση της “Εθνικής” Ελληνικής Εταιρείας Γενικών Ασφαλίσεων
Αγαπητή Γενικέ Γραμματέα,
Σας ευχαριστώ για την επιστολή σας με ημερομηνία 17 Φεβρουαρίου του 2017 σχετικά με το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας περί της πώλησης της “Εθνικής Ασφαλιστικής”, την οποία έχω διαβάσει πολύ προσεκτικά.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τις θετικές εξελίξεις όσον αφορά την αποεπένδυση των ξένων περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΕ και τη συνολική αναδιάρθρωση που λαμβάνει χώρα. Φυσικά, η επιτυχής ολοκλήρωση της εκποίησης της Finansbank το 2016 και η επακόλουθη επιστροφή των μετατρέψιμων ομολόγων ( “Coco’s”) υπήρξαν σημαντικά βήματα προς την εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την ΕΤΕ το 2015.
Η πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων αποτελεί μέρος των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η Εθνική Τράπεζα και η Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο της απόφασης για τις κρατικές ενισχύσεις προς τις ελληνικές τράπεζες το 2014 και επιβεβαιώθηκε και κατά την πρόσθετη ενίσχυση, το Δεκέμβριο του 2015. Η Επιτροπή θεώρησε ότι το η δέσμευση για πώληση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων ήταν απαραίτητη, ώστε να διασφαλιστεί ότι η κρατική ενίσχυση δεν θα χρησιμοποιούνταν για να αυξηθεί το μερίδιο της τράπεζας στην ασφαλιστική αγορά εις βάρος των μη επιδοτούμενων ανταγωνιστών.
Το 2014, η Εθνική Τράπεζα δεσμεύτηκε να ολοκληρώσει την πώληση των ελληνικών ασφαλιστικών δραστηριοτήτων της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015. Στην τροποποιημένη απόφαση για τις κρατικές ενισχύσεις το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε στην ΕΤΕ ένα επιπλέον έτος για να εκχωρήσει την Εθνική Ασφαλιστική. Σε αυτό το χρονικό πλαίσιο η ΕΤΕ θα είχε επαρκή χρόνο για να προετοιμάσει την πώληση.
Θα πρέπει έχετε υπόψη σας ότι, ακόμη και μετά την εξόφληση των Coco’s, η Εθνική Τράπεζα έλαβε συνολικό ποσό ενίσχυσης κεφαλαίων, ύψους 10,7 δισεκατομμυρίων ευρώ ή ποσοστό 16,7% επί των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της.
Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι και άλλες ελληνικές τράπεζες έχουν ήδη πουλήσει τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του, ως μέρος των σχεδίων αναδιάρθρωσης τους. Επιπλέον, η καλή οικονομική απόδοση της εταιρείας σας, λογικά θα πρέπει να διευκολύνει τη διαδικασία πώλησης της.
Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Επιτροπή υπήρξε ευέλικτη και έχει χορηγήσει στην Εθνική Τράπεζα τη δυνατότητα να πουλήσει την Εθνική Ασφαλιστική σε τιμή που να αντικατοπτρίζει τη μακροπρόθεσμη αξία της ασφαλιστικής εταιρείας.
Ενώ η εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης της ΕΤΕ είναι σε καλό δρόμο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρατήρησε κανένα νέο στοιχείο που θα δικαιολογούσε μια επαναξιολόγηση της δέσμευσης της ΕΤΕ να εκχωρήσει την Εθνική Ασφαλιστική. Η πώληση της Finansbank και η χρήση των εσόδων από την πώληση αυτή, για την επιστροφή των Coco’s, αποτελούσε μια από τις δεσμεύσεις που έχουν ήδη αναληφθεί από την Ελληνική Δημοκρατία, από το 2015 και, ως εκ τούτου, το συγκεκριμένο γεγονός, δεν αποτελεί μια νέα εξέλιξη.
Όσον αφορά την κερδοφορία της Εθνικής Ασφαλιστικής και του “bankinsurance” μοντέλο, στο οποίο αναφέρεται η επιστολή σας, ας τονίσουμε το εξής: η πώληση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, δεν εμποδίζουν την Εθνική Τράπεζα και την Εθνική Ασφαλιστική να υπογράψουν μια συμφωνία διανομής, που θα επιτρέψει στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας να συνεχίσει να πουλά τα προϊόντα της ασφαλιστικής. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μια τέτοια συμφωνία θα μπορούσε ενδεχομένως να συμβάλει στην κερδοφορία Τράπεζας, καθώς και στη διασφάλιση της πρόσβασης των πελατών στην Εθνική Ασφαλιστική.
Γενικότερα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η Εθνική Τράπεζα δεν αντιμετωπίζεται διαφορετικά από άλλες ελληνικές ή ευρωπαϊκές τράπεζες. Σας υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα η Eurobank πούλησε με επιτυχία τις ασφαλιστικές της δραστηριότητες. Το ίδιο ισχύει και για ευρωπαϊκές τράπεζες όπως η ING ή η KBC, που αποπλήρωσαν το σύνολο των ενισχύσεων που έλαβαν, και παρ ‘όλα αυτά, εφάρμοσαν ένα εκτενές σχέδιο αποεπενδύσης.
Ελπίζω ότι τα στοιχεία αυτά σας βοηθούν να κατανοήσετε το λόγο που η Επιτροπή έλαβε υπόψη της τη δέσμευση της Ελλάδας και της Εθνικής Τράπεζας για πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ώστε να χορηγηθεί στην Εθνική Τράπεζα κρατική ενίσχυση που είναι συμβατή με την εσωτερική αγορά.

Gert Jan KOOPMAN
Deputy Director General”Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *