«Μπλόκο» στις ασφαλιστικές εταιρίες Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών από την ΕΑΕΕ

Σκληρό πυρήνα …μόνο με ασφαλιστικές εταιρίες δημιουργεί η Ενωση Ασφαλιστικών Εταιριών, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες θα προβεί σε καταστατικές αλλαγές στο επόμενο συνέδριό της που θα αποκλείει από την Ένωση της εταιρίες που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Αυτό σημαίνει ότι ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών στην Ελλάδα θα αποκλείονται από την Ένωση και την εκπροσώπηση από αυτή. Ετσι δεν θα μπορούν πχ να μετέχουν του συστήματος Φιλικού Διακανονισμού στα Τροχαία που συγκροτείται μόνο από μέλη της Ένωσης
Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται σαν κίνηση δημιουργίας σκληρού πυρήνα αμιγώς Εγκατεστημένων στην Ελλάδα Εταιριών , ( Ελληνικών ή Πολυεθνικών) καθώς με το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, στις ιδιωτικές ασφαλίσεις στην Ε.Ε, έχουν αρχίσει και αυξάνονται οι εταιρίες, από άλλες χώρες που λειτουργούν την Ελλάδα με το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών.
Μάλιστα οι περισσότερες από αυτές δραστηριοποιούνταν στις ασφαλίσεις αυτοκινήτου …δημιουργώντας συνθήκες «ασφυκτικού» ανταγωνισμού.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *