Μόνο το 24,5% των ασφαλιστικών δηλώνει έτοιμο για Solvency II


Σύμφωνα με την έρευνα Analytics της Moody, μόνο το 24,5% των ερωτηθέντων ασφαλιστικών επιχειρήσεων είναι σήμερα έτοιμο να συμμορφωθεί με το Solvency II.
Eνώ το 64,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα εξακολουθούν να αναπτύσσουν τις λύσεις της προσαρμογής τους και το 11% του δείγματος είναι στο “τέλος” της κατηγορίας δεδομένου ότι δεν είναι σε θέση ακόμα για την προσαρμογή.
Η Analytics Moody, ηγέτης στη μέτρηση και διαχείριση των κινδύνων, δημοσίευσε την Τρίτη τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας επαγγελματία φερεγγυότητας II. Η έκθεση παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την Ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιομηχανία για την επίτευξη συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, αξιολογεί τις πρακτικές προσεγγίσεις και τονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικές εταιρίες στην εφαρμογή των προγραμμάτων Solvency II.
Η έρευνα δείχνει ότι πολλές ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες εξακολουθούν να έχουν ένα σημαντικό ποσό δουλειά να κάνουν για την επίτευξη της συμμόρφωσης, παρά την καλή πρόοδο από ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά.
«Η έρευνά μας έδειξε ότι το μέγεθος της κάθε ασφαλιστικής εταιρίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα σε σχέση με το επίπεδο προσαρμογής , οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν αγκαλιάσει φερεγγυότητας II ως μια ευκαιρία για την ενίσχυση του κινδύνου των δυνατοτήτων τους για τη διαχείριση και τις υποδομές », εξηγεί ο Brian Heale, Ανώτερος Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της MoodysAnalytics.

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *