Νέα «φίλτρα» για διασταύρωση δαπανών σε ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία

Νέες δυνατότητες επεξεργασίας των στοιχείων που συλλέγει για τους φορολογουμένους από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΔΕΚΟ και δημόσιους φορείς θα αποκτήσει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) του υπουργείου Οικονομικών το 2013 μέσα από νέα “φίλτρα” διασταυρώσεων που ετοιμάζουν οι υπηρεσίες της.

Με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής η ΓΓΠΣ δημιουργεί ειδικά πολυεπίπεδα φίλτρα για τη διασταύρωση των δεδομένων και την ανεύρεση φορολογικής ύλης. Μάλιστα για να αποκτήσει ιστορικότητα η βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ ήδη προβλέπεται πως η υπηρεσία θα μπορεί να διατηρεί τα ανωτέρω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι ετών.

Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί εντός του 2013 ένας high tech μηχανισμός που θα αξιολογεί τις δαπάνες και τα εισοδήματα των φορολογουμένων και θα διασταυρώνει τα δεδομένα με τα στοιχεία για την κινητή και ακίνητη περιουσία του φορολογουμένου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σημειώνεται πως τα πιστωτικά ιδρύματα, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με χρήση καρτών πληρωμών και τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα, η Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΑΕ), τα ιδιωτικά και δημόσια θεραπευτήρια, οι κλινικές των ταμείων ασφάλισης, οι επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, οι εταιρείες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι εταιρείες ύδρευσης, κ.ά., υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος.

Το ίδιο ισχύει και για όλα τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια κάθε βαθμίδας (πανεπιστήμια, κολλέγια, παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, φροντιστήρια, σχολές, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ΙΙΕΚ, κ.λπ.), τις επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφάλισης, τα ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης, κ.α..

Πηγή 24h.gr

.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *