Νέες θεματικές κατηγορίες στο ΙnsuranceForum.gr

Το ΙnsuranceForum.gr, το μεγαλύτερο Ελληνικό ασφαλιστικό forum, προχώρησε στην επαναδημιουργία της θεματικής κατηγορίας που αφορά τις Ασφαλιστικές εταιρίες.
Από σήμερα υπάρχουν τρείς κατηγορίες συζητήσεων. Η πρώτη για τις πολυεθνικές εταιρίες, η δεύτερη για τις Ελληνικές, και η τρίτη για τις τραπεζικές Ασφαλιστικές εταιρίες.
Επίσης ανασχεδιάστηκαν οι ενότητες για τις υπόλοιπες Ασφαλιστικές εταιρίες καθώς και για τις εταιρίες που λειτουργούν στην χώρα μας με καθεστώς Ελεύθερης παροχής Υπηρεσιών.
Τέλος στην αρχή κάθε ενότητας μπορεί ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να μελετήσει όλα τα οικονομικά στοιχεία της κάθε εταιρίας, να διαβάσει αλλά και να ανταλλάξει πληροφορίες για τον κλάδο ζημιών της κάθε εταιρίας αλλά και να ζητήσει τιμολόγηση από συνάδελφό του για τον κλάδο που τον ενδιαφέρει!
Τα μέλη του insuranceforum μπορούν ακόμη πιο εύκολα να βρίσκουν την πληροφόρηση που θέλουν λόγω της καλύτερης αρχειοθέτησής της.
Όλες οι αλλαγές έγιναν σύμφωνα με τις προτάσεις και τις ανάγκες των εκατοντάδων μελών του forum, μέλη τα οποία στηρίζουν καθημερινά την προσπάθεια για την δημιουργία ενός μεγάλου δικτύου ασφαλιστικών διαμεσολαβητών με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών.
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε πως η εγγραφή στο forum είναι εντελώς δωρεάν και απαραίτητη προκειμένου να διαβάσει αλλά και να συμμετέχει κάποιος στις συζητήσεις.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *