Νέες Προκλήσεις από την Interasco με Νέα Μοναδικά Προγράμματα Υγείας

Τέσσερα νέα προϊόντα ασφάλισης υγείας διατίθενται από χθες από την Interasco που έρχονται να συμπληρώσουν τα κενά των ασφαλιστικών ταμείων.

Σε σχετική επιστολή προς το δίκτυο των συνεργατών της η Interasco αναφέρεται αναλυτικά στις καλύψεις και τις ονομασίες των νέων καινοτόμων και ευέλικτων προϊόντων της.

Αγαπητοί Συνεργάτες,
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούμε όλοι την υποβάθμιση των παροχών υγείας από τα κοινωνικά ταμεία. Από την άλλη πλευρά παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον, παρά τη δεδομένη οικονομική στενότητα, από τους πολίτες για ενημέρωση πάνω σε θέματα που αφορούν τις ιδιωτικές ασφαλίσεις υγείας.
Επειδή η ιδιωτική ασφάλιση δεν πρέπει να θεωρείται απλά ένα είδος πολυτελείας αλλά μια αναγκαία και σημαντική επιλογή που έρχεται να συμπληρώσει τα κενά των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργήσαμε νέα, ευέλικτα και καινοτόμα νοσοκομειακά προγράμματα, τα οποία θα διατίθενται από τις 25/04/2018, με τις παρακάτω ονομασίες:
New Exclusive με ανώτατο όριο ετήσιων δαπανών έως € 1.000.000, σε Ελλάδα και Εξωτερικό
New Platinum με ανώτατο όριο ετήσιων δαπανών έως € 700.000, σε Ελλάδα και Εξωτερικό
eNew Golden με ανώτατο όριο ετήσιων δαπανών έως € 300.000, σε Ελλάδα και Εξωτερικό
Platinum Family με ανώτατο όριο ετήσιων δαπανών έως € 700.000 ανά μέλος της οικογένειας, σε Ελλάδα και Εξωτερικό
Ποια είναι όμως η πρόκληση;
Ένα πρόγραμμα υγείας όπως το New Exclusive, New Platinum, New Golden & Platinum Family να γίνει ακόμα πιο πλήρες, πιο λειτουργικό, να ελαχιστοποιήσει τα σημεία τριβής, να ενσωματώσει σύγχρονες μεθόδους και απαιτήσεις, να διατηρήσει την ευελιξία του, να παραμείνει καινοτόμο και να διευρύνει το πλήθος των υποψήφιων ασφαλισμένων πελατών
Και η απάντηση;
Τα νέα μας προϊόντα που μας οδηγούν σε νέα εποχή και διαμορφώνουν ένα νέο περιβάλλον στις ασφαλίσεις υγείας.
Ας τα γνωρίσουμε λοιπόν:
Όλα μας τα νέα, σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας, τα χαρακτηρίζει η ευελιξία, ανάλογα με τις προτεραιότητες του κάθε πελάτη, συνδυάζοντας περισσότερες καλύψεις με χαμηλότερο κόστος, επιβράβευση του πελάτη, καθώς και σημαντικά προνόμια για όλους τους ασφαλισμένους.
Καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών του πελάτη (πρόληψη, έξοδα πριν τη νοσηλεία, κατά τη διάρκεια και μετά τη νοσηλεία) σύμφωνα με τις ανάγκες του αλλά και την οικονομική του δυνατότητα μέσω μεγάλων, αξιόπιστων και εξειδικευμένων νοσηλευτηρίων και ιατρικών κέντρων καθώς και υψηλής ποιότητας ιατρικών υπηρεσιών.
Σημεία Υπεροχής όλων των νέων προγραμμάτων Υγείας:
Aνανέωση με ίδιους όρους και παροχές και σε περίπτωση κατάργησης ενός προϊόντος, η Εταιρία θα διαθέτει παρεμφερές πρόγραμμα για τη μετάβαση των πελατών, χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας
Περίοδος αναμονής 90 ημερών για όλες τις παθήσεις
Μετά την περίοδο αναμονής αναγνώριση και κάλυψη παθήσεων
Επιλογή Θέσεων Νοσηλείας Lux – A – B, ανεξαρτήτως κόστους, για Ελλάδα και Εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένων ΗΠΑ & Καναδά
Επιλογή απαλλαγών € 0 – € 500 – € 1.000 – € 1.500 – € 3.000 – € 6.000, με μηδενισμό τους στα δημόσια νοσοκομεία
Προαγορά ασφαλισιμότητας, δηλαδή δυνατότητα μείωσης του ποσού της απαλλαγής κατά μια κλίμακα ή και δύο για την περίπτωση των € 6.000 απαλλαγής, από την πρώτη κιόλας επέτειο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου
Μείωση της απαλλαγής στο 50% σε χειρουργικές επεμβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία / διανυκτέρευση (ODC)
Ετησιοποίηση των απαλλαγών € 1.500, € 3.000 & € 6.000 εφόσον δεν υπάρξει απαίτηση για 2 συνεχόμενα έτη
Μοναδική Παροχή Κατάργησης Απαλλαγών με:
Bonus 20% σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα κατά 20%, για όσους ασφαλισμένους έχουν επιλέξει απαλλαγή € 500, € 1.000 και € 1.500 (η κάλυψη είναι ενσωματωμένη και αποτελεί όρο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου) και
Bonus 40% σε περίπτωση συμμετοχής άλλου ασφαλιστικού φορέα κατά 40%, για όσους ασφαλισμένους έχουν επιλέξει απαλλαγή € 3.000 και € 6.000 (προσάρτημα του ασφαλιστηρίου συμβολαίου )
Χωρίς πίνακα αμοιβών χειρουργών και αναισθησιολόγων σε Ελλάδα και Εξωτερικό συμπεριλαμβανομένων ΗΠΑ & ΚΑΝΑΔΑ.
Κάλυψη Συγγενών Παθήσεων με αναμονή 2 και 4 ετών ανάλογα με την πάθηση – Μετά την περίοδο αναμονής αναγνώριση και κάλυψη συγγενών παθήσεων
Δαπάνες πριν και μετά τη νοσηλεία έως € 1.000 με μια κατ’ ελάχιστον διανυκτέρευση
Κάλυψη εξόδων αποκατάστασης έως 24.000 ευρώ
Κάλυψη ρομποτικής χειρουργικής με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου
Κάλυψη Pet Scan εντός νοσηλείας
Αποκατάσταση μαστού μετά από μαστεκτομή χωρίς όριο
Προληπτική μαστεκτομή με αποκατάσταση μαστού και προληπτική χειρουργική αφαίρεση γεννητικών οργάνων χωρίς όριο
Κάλυψη κρίσεων «Ε»
Κάλυψη βιοψίας οργάνων
Κυστεοσκόπηση, Βρογχοσκόπηση, Υστεροσκόπηση
Παρακέντηση μυελού των οστών εντός νοσηλείας
Αγγειογραφία , Στεφανιογραφία
Καυτηριασμοί , Laser , Κρυοπηξίες
Χημειοθεραπείες, ραδιοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, αιμοκάθαρση χωρίς περιορισμό
Κάλυψη μοσχευμάτων χωρίς περιορισμό
Κάλυψη εξόδων ΜΕΘ & ΜΑΦ χωρίς περιορισμό
Κάλυψη εξόδων αποκλειστικής νοσηλεύτριας μέχρι € 240 ημερησίως, μέχρι 15 ημέρες
Προσάρτημα Plus
Απευθείας Κάλυψη Επειγόντων και Έκτακτων Περιστατικών (καλύπτεται η ιατρική γνωμάτευση και η επίσκεψη ειδικότητας γιατρού on call, διαγνωστική εξέταση, φαρμακευτική αγωγή και ιατρική πράξη), σε ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία με όριο κάλυψης έως € 500 ετησίως, ανεξαρτήτως απαλλαγής, με απαραίτητη ενημέρωση του call center
Προληπτική εξάταση (check up) κολονοσκόπησης ή/και γαστροσκόπησης, σε ειδικά συμβεβλημένα νοσοκομεία, ανεξαρτήτως απαλλαγής, με ενημέρωση του call center, μετά από τη συμπλήρωση 2 ασφαλιστικών ετών και επανάληψη μια φορά ανά διετία
Επιδόματα:
Επίδομα Μητρότητας έως € 4.000, ανάλογα με τη θέση νοσηλείας, ανεξαρτήτως απαλλαγής
Χειρουργικό & Νοσοκομειακό Επίδομα, σε περίπτωση μη υποβολής εξόδων, ανεξαρτήτως απαλλαγής, με δυνατότητα διπλασιασμού του χειρουργικού επιδόματος με προαγορά προσαρτήματος (Surgical x 2)
Δωρεάν Παροχές:
Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος (check up)
Ταξιδιωτική Ασφάλιση
Έξοδα αερομεταφοράς
Δαπάνες χρήσης ασθενοφόρου
Νέο Πρόγραμμα Platinum Family – Η Νέα Διάσταση στην ασφάλιση Οικογένειας
Το Platinum Family είναι ένα πρόγραμμα που υπερέχει ξεκάθαρα έναντι των υπολοίπων οικογενειακών προγραμμάτων της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, απευθύνεται σε όλα τα οικονομικά επίπεδα, με μοναδικά σημεία υπεροχής:
την επιλογή ατομικών συμβολαίων για το κάθε μέλος, με κεφάλαιο 700.000 € ανά μέλος, διαμορφωμένου με καλύψεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε μέλους
με συνέχιση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων του κάθε μέλους, με τις ίδιες καλύψεις και παροχές μετά την ενηλικίωση του τέκνου (ατομικό συμβόλαιο)
με οικογενειακές εκπτώσεις στα ετήσια ασφάλιστρα που ξεκινούν με την ένταξη 2 μόνο μελών, με έκπτωση στην περίπτωση αυτή 10% στο δεύτερο μέλος
Για τριμελείς και άνω οικογένειες, οι εκπτώσεις διαμορφώνονται ως εξής:
10% έκπτωση για το πρώτο μέλος
15% έκπτωση για το δεύτερο μέλος
45% έκπτωση από το τρίτο και πλέον μέλος
Και το πιο σημαντικό:
Μια μοναδική Ετήσια Απαλλαγή για όλα τα μέλη της οικογένειας, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί ίδιο ύψος απαλλαγής για όλα τα μέλη σε κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Υπάρχει και η δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ύψους απαλλαγής ανά μέλος / ανά ασφαλιστήριο συμβόλαιο (στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει η μια ετήσια απαλλαγή για όλα τα μέλη)
Και ας μην ξεχνάμε:
Έκπτωση Cross Selling 5%, για τον πελάτη από το δεύτερο ασφαλιστήριο συμβόλαιο για κάθε πελάτη μας, ανεξάρτητα κλάδου ασφάλισης και προϊόντος.
Μέσα από το ανανεωμένο portal συνεργατών της Interasco, μπορείτε να εκτυπώσετε τους όρους και τις παροχές όλων των προγραμμάτων μας καθώς και να τιμολογήσετε ή να εκτυπώσετε τις προσφορές.
Τα υφιστάμενα προγράμματα Golden, Platinum, Exclusive, Safe Care & Value, Optimum Care & Value θα διατίθενται μέχρι και τις 31/5/2018.
Στην Interasco αξιολογούμε καθημερινά τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της εποχής αλλά και των πελατών μας και είμαστε σίγουροι ότι η νέα μας φιλοσοφία ανταποκρίνεται στις εξελίξεις αλλά και στις προσδοκίες σας.Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *