Νέο πρόγραμμα Ασφάλισης Επιχειρήσεων «BusinessCareΒασικό +» από τη Eurolife

Οι Ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν, σήμερα περισσότερο από ποτέ, την ανάγκη εξασφάλισής τους με οικονομικό τρόπο,από καθημερινούς αλλά και απρόβλεπτους κινδύνους.
Αποβλέποντας στην ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών μιας σύγχρονης επιχείρησης, η EurolifeERBΑσφαλιστικήπροχώρησε στη δημιουργία ενός νέου προγράμματος ασφάλισης Επιχείρησης, του «BusinessCare Βασικό +», που ενισχύει ακόμη περισσότερο την προϊοντική της γκάμα στον συγκεκριμένο τομέα ασφάλισης.
Το«BusinessCare Βασικό +», όπως υποδεικνύεται και από την ονομασία του, είναι ένα «βασικό» πακέτο εξασφάλισης μίας επιχείρησης (ενυπόθηκης ή μη), με ιδιαίτερα χαμηλό και ανταγωνιστικό κόστος τόσο για το κτίριο όσο και για το περιεχόμενο.
Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα :
• περιλαμβάνει μεγάλο πλήθος βασικών καλύψεων αλλά και τη δυνατότητα συμπληρωματικών, ώστε να παρέχεται ολοκληρωμένη προστασία από τους πιο πιθανούς κινδύνους (όπως φωτιά, καιρικά φαινόμενα, στάσεις και απεργίες, διαρροή νερού από σωληνώσεις, ζημιές κτιρίου από διάρρηξη κ.λ.π.) που απειλούν μια σύγχρονη επιχείρηση.
• προσφέρει 24ωρη Εξυπηρέτηση για αναγγελία Ζημίας μέσω του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών.
• προβλέπει πολλαπλές εκπτώσεις, που οδηγούν σε ακόμη χαμηλότερο ασφάλιστρο.

Το «BusinessCare Βασικό +», έρχεται να συμπληρώσει την προϊοντική σειρά Ασφάλισης Επιχειρήσεων που διαθέτει η EurolifeERBΑσφαλιστική, η οποία περιλαμβάνει επίσης τα προγράμματα BusinessCare Έξτρα και BusinessCare Ολοκληρωμένο.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *