Νέο Πρόγραμμα «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής» από την Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος διαθέτει νέα Προγράμματα Επενδυτικού και Ασφαλιστικού χαρακτήρα, τόσο μέσα από τα δίκτυα πωλήσεών της, όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.
Το νέο Πρόγραμμα «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής» αποτελεί μία σύγχρονη εναλλακτική επενδυτική λύση προσφέροντας το Συνδυασμό αφενός του εγγυημένου κεφαλαίου και της εξασφαλισμένης απόδοσης στη λήξη του, και αφετέρου της ασφαλιστικής κάλυψης Ζωής.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι, επενδύοντας ένα ποσό εφάπαξ σήμερα, επιθυμούν να εξασφαλίσουν για τους ίδιους ή για τα παιδιά τους ένα σημαντικό κεφάλαιο μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα για την κάλυψη μελλοντικών οικονομικών Αναγκών (εκπλήρωση μελλοντικών τους στόχων, ενίσχυση της μηνιαίας σύνταξής τους, σπουδές των παιδιών, επαγγελματική τους δραστηριότητα κ.ά.).

Η διάθεσή του γίνεται σε επαναλαμβανόμενες εκδόσεις και διενεργείται μέσα σε ένα προκαθορισμένο διάστημα προεγγραφών.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος «ΕΦΑΠΑΞ Εθνικής», είναι τέτοιος ώστε εξασφαλίζει σε όλη τη διάρκειά του πλεονεκτήματα, όπως:

Εξασφαλισμένη υψηλή απόδοση. Προσφέρεται στη λήξη μικτή (προ φόρων) ετησιοποιημένη απόδοση 4,75%.
100% εγγύηση του επενδυόμενου ασφαλίστρου (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος). Ελευθερία επιλογής του ύψους του ποσού επένδυσης.
Ξεκάθαρη διαδικασία επένδυσης – επένδυση σε προθεσμιακή κατάθεση ειδικού τύπου της Εθνικής Τράπεζας.
Ασφαλιστική προστασία σε όλη τη διάρκεια της επένδυσης σε περίπτωση απώλειας ζωής από ασθένεια ή ατύχημα.
Επιπλέον οικονομική ενίσχυση των αγαπημένων προσώπων του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που επέλθει το απρόοπτο συνεπεία ατυχήματος.
Ευελιξία επιλογής στη λήξη του Προγράμματος, να καταβληθεί το συνολικό ποσό εφάπαξ ή ως ισόβια μηνιαία σύνταξη με ή χωρίς εγγυημένη περίοδο καταβολής (η παροχή σύνταξης προϋποθέτει ο ασφαλιζόμενος ενήλικας να είναι και δικαιούχος της παροχής στη λήξη).
Δυνατότητα μερικής ή ολικής ρευστοποίησης του συμβολαίου μετά τον 1ο μήνα ανά πάσα στιγμή.
Ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *