Ξεκίνησε η διάθεση για το Πανευρωπαϊκό Προσωπικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν (PEPP)

Το πανευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν (PEPP) είναι ένα εθελοντικό προσωπικό συνταξιοδοτικό σύστημα που προσφέρει στους πολίτες της ΕΕ μια νέα επιλογή αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση. 

Το συνταξιοδοτικό σύστημα PEPP είναι συμπληρωματικό των υφιστάμενων εθνικών συνταξιοδοτικών καθεστώτων.

Ακολουθήστε μας στο Google News

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του PEPP;

Δυνατότητα αλλαγής παρόχου κάθε πέντε χρόνια, με ανώτατο κόστος

Κινητικότητα: οι αποταμιευτές θα μπορούν να συνεχίσουν να αποταμιεύουν στο ίδιο προϊόν ακόμα και όταν αλλάξουν κατοικία στην ΕΕ

Πλήρης διαφάνεια για το προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών και των τελών – οι σχετικές πληροφορίες θα αποκαλυφθούν μέσω ενός απλού Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών (KID) που παρέχεται πριν από την αγορά, που θα συμπληρώνεται από μια εξατομικευμένη δήλωση συνταξιοδοτικών παροχών κατά τη διάρκεια ζωής του προϊόντος

Προσιτή προεπιλεγμένη επενδυτική επιλογή (Βασικό PEPP): κόστος περιορισμένο στο 1% του συσσωρευμένου κεφαλαίου ετησίως

Προστασία του επενδυμένου κεφαλαίου: το Βασικό PEPP θα διαφυλάξει το επενδυμένο κεφάλαιο των καταναλωτών

Πού εντάσσεται το PEPP στο συνταξιοδοτικό καθεστώς;

Το PEPP είναι ένα προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν (πυλώνας τρίτος). Ως εκ τούτου, είναι ανεξάρτητο από τις υφιστάμενες κρατικές συντάξεις (πυλώνας πρώτος) και από τα επαγγελματικά συνταξιοδοτικά συστήματα (πυλώνας δεύτερος).

Ποιος μπορεί να παρέχει PEPP;

Τα PEPP μπορούν να προσφέρονται από μια σειρά χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων:

πιστωτικά ιδρύματα

ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την άμεση ασφάλιση ζωής

ιδρύματα επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ) τα οποία είναι εξουσιοδοτημένα και εποπτεύονται να παρέχουν επίσης προσωπικά συνταξιοδοτικά προϊόντα

εταιρείες επενδύσεων που παρέχουν διαχείριση χαρτοφυλακίου

εταιρείες επενδύσεων ή εταιρείες διαχείρισης

Διαχειριστές κεφαλαίων εναλλακτικών επενδύσεων της ΕΕ (ΔΟΕΕ της ΕΕ)

Ποιοι πάροχοι και προϊόντα PEPP διατίθενται επί του παρόντος στην ΕΕ;

Η νομική βάση για την προσφορά PEPP αρχίζει να ισχύει στις 22 Μαρτίου 2022. Από αυτήν την ημερομηνία, οι επιλέξιμοι πάροχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση εγγραφής PEPP στην αρμόδια εθνική αρχή. 

Στη συνέχεια, η αρχή έχει τρεις μήνες για να αποφασίσει εάν το PEPP πληροί τα κριτήρια και εάν μπορεί να εγγραφεί ή όχι.

Η EIOPA διεξήγαγε έρευνα για την καλύτερη κατανόηση της πιθανής υιοθέτησης του PEPP από τους επιλέξιμους παρόχους τον Φεβρουάριο του 2022. 

Συνολικά, 21 οντότητες ανέφεραν στην EIOPA ότι θεωρούν ότι προσφέρουν PEPP. Οι οντότητες αυτές ήταν κυρίως διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων και ασφαλιστικές επιχειρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να υποθέσουμε ότι θα υπάρξουν διαθέσιμα PEPP σύντομα, αλλά θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος. Ελέγξτε το κεντρικό μητρώο της EIOPA για να έχετε μια επισκόπηση όλων των PEPP που προσφέρονται στην ΕΕ, να αναζητήσετε PEPP που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας, να τα αναλύσετε και να τα συγκρίνετε.

Επισκόπηση όλων των Πανευρωπαϊκών Προσωπικών Συνταξιοδοτικών Προϊόντων (PEPP) που πωλούνται στην ΕΕ εδώ Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *