Οίκος Ναύτου: Ασφαλιστική κάλυψη υγείας τέκνων, λόγω σπουδών, μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας

Οίκος Ναύτου: Ασφαλιστική κάλυψη υγείας τέκνων, λόγω σπουδών, μέχρι το 26ο έτος της ηλικίας

Ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, επειδή απορρίφθηκε το αίτημά τους να ασφαλίσουν τα τέκνα τους ως μέλη οικογένειας λόγω σπουδών. Η αιτιολογία της απόρριψης ήταν ότι είχε λήξει ο προβλεπόμενος χρόνος ασφαλιστικής κάλυψης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον Οίκο Ναύτου «η προστασία δεν καλύπτει το χρόνο φοίτησης και σε άλλη Σχολή ούτε το χρόνο μεταπτυχιακών σπουδών και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει το δικαιούχο λόγω σπουδών πέρα από το 25ο έτος της ηλικίας του».

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι για τους ασφαλισμένους φορέων ασφάλισης που υπάγονται στο υπουργείο Εργασίας ως όριο ηλικίας για την ασφάλιση των τέκνων τους που σπουδάζουν λαμβάνεται το 26ο έτος.
Σε παρέμβασή του προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Ελλάδας επισημάνθηκε ότι, ως προς την ασφάλιση των τέκνων τους που σπουδάζουν, οι ασφαλισμένοι του Οίκου Ναύτου τίθενται σε δυσμενέστερη θέση, χωρίς να διαφαίνεται κάποιος λόγος που να δικαιολογεί τη διαφορετική μεταχείριση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να επεκταθεί το όριο ηλικίας για την ασφάλιση ασθένειας των σπουδαζόντων τέκνων των ασφαλισμένων του Οίκου Ναύτου έως το 26ο έτος, ώστε να εξομοιωθεί με αυτό που ισχύει και για τους λοιπούς ασφαλισμένους των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας της γενικής γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενημέρωσε τον Συνήγορο ότι περιέλαβε σχετική διάταξη σε σχέδιο νόμου που κατατέθηκε προς ψήφιση την 1η.11.2017, με την οποία ως όριο ηλικίας για την ασφάλιση τέκνων ως μελών οικογένειας λόγω σπουδών ορίζεται το 26ο



Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *