ΟΑΕΕ :Σε τέσσερις δόσεις οι κρατήσεις,την 1η κάθε μήνα οι συντάξεις

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ανακοινώνει στους συνταξιούχους του, ότι οι συντάξεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται κατά την 1η εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.
Επίσης ο ΟΑΕΕ ανακοινώνει προς τους συνταξιούχους του, ότι το όποιο ποσό μείωσης, που αναλογεί στις συντάξεις Ιανουαρίου 2013, με δεδομένο ότι αυτές καταβλήθηκαν χωρίς τις νομοθετημένες μειώσεις σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων άνω των 1000 ευρώ, θα καταμεριστεί ισόποσα και θα παρακρατηθεί από τις συντάξεις των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών, δηλαδή από τις συντάξεις των μηνών Φεβρουαρίου 2013 έως και Μαΐου 2013.

Μοιραστείτε το !


Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *