ΟΓΑ: Ασφάλιση με εργόσημο για το 2012 για ανασφάλιστους εργάτες γης


Την δυνατότητα ασφάλισης σε όσους εργάτες γης δεν έχουν το 2012 καμία ημέρα εργασίας βάσει αμοιβής με εργόσημο δίνει εγκύκλιος του ΟΓΑ.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι τα άτομα που ήταν εγγεγραμμένα το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, και δεν έχουν πραγματοποιήσει το έτος 2012 καμία ημέρα εργασίας βάσει αμοιβής με εργόσημο, μπορούν να ασφαλιστούν για ολόκληρο το έτος 2012 με επιπλέον καταβολή ποσοστού 50% επί του ποσού της εισφοράς που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία έχουν ενταχθεί για το αυτό το έτος.

Με δεδομένο ότι από 1-1-2013 η ασφάλιση των εργατών γης θα γίνεται αποκλειστικά με εργόσημο, οι ασφαλισμένοι θα μπορούν έτσι να έχουν περίθαλψη και στην περίπτωση των αλλοδαπών εργατών γης, άδεια διαμονής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργάτες γης που ήταν εγγεγραμμένοι το έτος 2011 στα Μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος 2012, με καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει, βάσει των αμοιβών τους με εργόσημο, εντός του έτους αυτού, λιγότερες από 150 ημέρες εργασίας.
Πηγή : www.agrotypos.gr

Post Comment

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *