Οδηγίες EIOPA για τις ασφαλιστικές από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενόψει του τελικού Brexit

Η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή για τις ασφάλειες και τις επαγγελματικές συντάξεις (EIOPA) κάλεσε τις εθνικές εποπτικές αρχές να διασφαλίσουν ότι όλοι οι κίνδυνοι και η φερεγγυότητα των ασφαλιστών που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, που να γίνει μια τρίτη χώρα, αντιμετωπίζονται σωστά.
Οι εθνικές εποπτικές αρχές πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που τελούν υπό την εποπτεία τους προσδιορίζουν, μετρούν, παρακολουθούν, διαχειρίζονται και αναφέρουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη μετατροπή του Ηνωμένου Βασιλείου σε τρίτη χώρα με δικής της αξιολόγηση του κινδύνου και της φερεγγυότητας. Επιπλέον, οι εθνικές εποπτικές αρχές θα πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους που επηρεάζουν τις εθνικές τους αγορές και, όπου απαιτείται, να αναλάβουν προληπτικές εποπτικές ενέργειες.
Η απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στη φερεγγυότητα των ασφαλιστικών της.
Σχετική γνωμοδότηση καθορίζει 14 τομείς στους οποίους θα αλλάξει η θέση της φερεγγυότητας των ασφαλιστικών αυτών όταν το Ηνωμένο Βασίλειο γίνει τρίτη χώρα.
Ο Gabriel Bernardino, Πρόεδρος της EIOPA, δήλωσε: “Στη διαχείριση των κινδύνων, οι ασφαλιστές θα πρέπει να προετοιμαστούν ιδιαίτερα για το σενάριο που το ΗΒ γίνεται ένα τρίτη χώρα και εγκαταλείψει την εσωτερική αγορά. Είναι σημαντικό οι εθνικές εποπτικές αρχές να παρακολουθούν και να αξιολογούν τους κινδύνους για τις εθνικές αγορές τους και να λάβουν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα εποπτείας. ”Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *