Οικονομικά Αποτελέσματα 2016 Ομίλου ΑΧΑ. Στον σωστό δρόμο για τη Φιλοδοξία 2020

Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή, αύξηση 4%, στα 2,24 ευρώ.Προτεινόμενο Μέρισμα ανά μετοχή 1,16 ευρώ, αύξηση 5% σε σχέση με το 2015 Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ (Solvency II) στο 197%, αύξηση 6 μονάδων σε σχέση με το εννιάμηνο 2016

«Με την αφοσίωση και τη δέσμευση των ομάδων μας, πετύχαμε μία ισχυρή επίδοση στο πρώτο έτος του νέου μας πλάνου, Φιλοδοξία 2020» ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΧΑ, Thomas Buberl.

 

«Καταγράψαμε 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ λειτουργικά κέρδη, αύξηση 4% ανά μετοχή, παρά τα συνεχιζόμενα χαμηλά επιτόκια και τη μεταβλητότητα των αγορών. Ξεπεράσαμε τα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ σε λειτουργικές χρηματορροές και ο Δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ στο 197% παρέμεινε σε ικανοποιητικά επίπεδα μέσα στο εύρος των στόχων μας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα 1,16 ευρώ ανά μετοχή, αύξηση 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό κερδών 48%».

 

«Τα έσοδα της ΑΧΑ ξεπέρασαν τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Εταιρείας. Στους τομείς Ζωής και Επενδύσεων συνεχίσαμε να αυξάνουμε τα κέρδη των εργασιών μας, τόσο σε επίπεδο Προστασίας & Υγείας όσο και σε επίπεδο προϊόντων Χαμηλών Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Στις Γενικές Ασφαλίσεις, αναπτυχθήκαμε στην ασφάλιση ιδιωτών και εμπορικών κινδύνων. Παράλληλα, πετύχαμε  σημαντικές θετικές καθαρές εισροές στη Διαχείριση Κεφαλαίων».

 

«Είμαστε στον σωστό δρόμο για την επίτευξη των βασικών στόχων της Φιλοδοξίας 2020, εστιάζοντας στην εφαρμογή ισχυρών δομών διοίκησης και επιδιώκοντας τον μετασχηματισμό του Ομίλου για να γίνουμε ηγέτες στην καινοτομία στον ασφαλιστικό κλάδο και να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους να ζουν μια καλύτερη ζωή».

 

Κύρια οικονομικά αποτελέσματα (σε εκατομμύρια ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά)
FY15 FY16 Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε συγκρίσιμη βάση
Σύνολο Εσόδων 98.136 100.193 +2% +2%
Ζωή & Επενδύσεις (ετησιοποιημένα πρωτοετή ασφάλιστρα) 6.464 6.600 +2% +2%
Ζωή & Επενδύσεις περιθώριο κέρδους νέας παραγωγής (%) 38,2% 39,7% +1,5 pts +1,1 pts
Γενικές ασφαλίσεις δείκτης ζημιών και εξόδων (all-year combined ratio) (%) 96,2% 96,5% +0,3 pt +0.5 pt

 

FY15 FY16 Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Μεταβολή σε σταθερή ισοτιμία
Λειτουργικά κέρδη 5.507 5.688 +3% +3%
Προσαρμοσμένα κέρδη 5.940 6.103 +3% +3%
Καθαρά κέρδη 5.617 5.829 +4% +2%
Λειτουργικές χρηματοροές Ομίλου (Ευρώ δις) 6,2 6,2
FY15 FY16 Μεταβολή

επί δημοσιευμένων αποτελεσμάτων

Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Adjusted ROE) (%) 14,1% 13,5% -0,6 pt
Δείκτης Δανειακής Εξάρτησης (Debt Gearing) (%) 26% 26% +0,5 pt
Περιθώριο φερεγγυότητας (Solvency II) (%) 205% 197% -8 pts
Λειτουργικά κέρδη ανά μετοχή 2,16 2,24 +4%
Μέρισμα ανά μετοχή (Ευρώ) 1,10 1,16 +5%


Προτεινόμενα Άρθρα

Συντάκτης: News Team

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ *